030-0066/01 – Ochrana obyvatelstva III. (OOIII)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV50 Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je na základě získaných znalostí umět objektivně hodnotit opatření k ochraně obyvatelstva. Znalosti aplikovat při zpracovávání středně dobých a dlouhodobých plánů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět prohlubuje a doplňuje získané znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva o celou problematiku projektování zvláštních staveb pro ochranu obyvatelstva. Poskytuje studentům komplexní přehled o plánování a přípravě pro zřizování zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity. Dále podává ucelený přehled o uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva v bezpečnostním plánování a projektování dotčených staveb v rozsahu současně platné legislativy.

Povinná literatura:

Kovařík, J.; Smetana, M. Základy civilní ochrany. 1. vydaní. Ostrava 2006,ISBN 80-86634-85-X Kratochvílová, D. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2005. ISBN 80-86634-70-1 plk. Mgr. Martínek, B. Ochrana člověka za mimořádných událostí. 2. vydání. Praha: MV GŘ HZS ČR, 2003, ISBN 80-86640-08-Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D. Doc.RNDr. Petr LINHART, CSc. Ochrana obyvatelstva Koncepce ochrany obyvatelstva ( Usnesení lády ČR č.165 ze dnve 25. února 2008) Barnier Michel: „Pro evropskou jednotku civilní ochrany: europe aid“ – zpráva pro komisi EU, Brusel 2006. Linhart P., Šilhánek B.: Ochrana obyvatelstva v Evropě, ISBN 80-86640-55-8, MV GŘHZS Praha 2005. Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.380/2002Sb. Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů KOVÁŘ, M. Ochrana před povodněmi. Vyd. 1. Praha: TRITON, s. r. o.2004, 102 s. ISBN 80-7254-499-3 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. Ostrava: SPBI., 2005. ISBN 80-86634-65-5. ČSN 73 9001 ČSN 73 9010 ČSN P 73 9050 Vzorové projekty. www.emergecy.cz www.mvcr.cz

Doporučená literatura:

www.army.cz www.europa.eu.int www.nato.int

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Historické souvislosti vývoje ochrany obyvatelstva ve světě a v ČR Aktuální hrozby pro 21. století a ochrana obyvatelstva Současný stav a předpokládaný vývoj ochrany obyvatelstva v EU a NATO Současný stav a předpokládaný vývoj ochrany obyvatelstva (koncepce) do roku 2020 Současný stav a předpokládaný vývoj kolektivní ochrany obyvatelstva Současný stav a předpokládaný vývoj individuální ochrany obyvatelstva Ochrana obyvatelstva před atmosférickými poruchami a přírodními anomáliemi Ochrana obyvatelstva před následky terorismu a ozbrojených konfliktů Poruchy kritické infrastruktury a ochrana obyvatelstva Základy projektování zvláštních staveb pro ochranu obyvatelstva Plánování materiálních a finančních zdrojů pro ochranu obyvatelstva Příprava obyvatelstva k sebeochraně a příprava personálu zařízení civilní ochrany na zdolávání mimořádných událostí a komunikace s obyvatelstvem za krizových stavů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 30 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní