030-0066/02 – Ochrana obyvatelstva III. (OOIII)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV50 Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
MAR74 Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je na základě získaných znalostí umět objektivně hodnotit opatření k ochraně obyvatelstva. Znalosti aplikovat při zpracovávání středně dobých a dlouhodobých plánů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět prohlubuje a doplňuje získané znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva o celou problematiku projektování zvláštních staveb pro ochranu obyvatelstva. Poskytuje studentům komplexní přehled o plánování a přípravě pro zřizování zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity. Dále podává ucelený přehled o uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva v bezpečnostním plánování a projektování dotčených staveb v rozsahu současně platné legislativy.

Povinná literatura:

Kovařík, J.; Smetana, M. Základy civilní ochrany. 1. vydaní. Ostrava 2006,ISBN 80-86634-85-X Kratochvílová, D. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2005. ISBN 80-86634-70-1 plk. Mgr. Martínek, B. Ochrana člověka za mimořádných událostí. 2. vydání. Praha: MV GŘ HZS ČR, 2003, ISBN 80-86640-08-Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D. Doc.RNDr. Petr LINHART, CSc. Ochrana obyvatelstva Koncepce ochrany obyvatelstva ( Usnesení lády ČR č.165 ze dnve 25. února 2008) Barnier Michel: „Pro evropskou jednotku civilní ochrany: europe aid“ – zpráva pro komisi EU, Brusel 2006. Linhart P., Šilhánek B.: Ochrana obyvatelstva v Evropě, ISBN 80-86640-55-8, MV GŘHZS Praha 2005. Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.380/2002Sb. Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů KOVÁŘ, M. Ochrana před povodněmi. Vyd. 1. Praha: TRITON, s. r. o.2004, 102 s. ISBN 80-7254-499-3 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. Ostrava: SPBI., 2005. ISBN 80-86634-65-5. ČSN 73 9001 ČSN 73 9010 ČSN P 73 9050 Vzorové projekty. www.emergecy.cz www.mvcr.cz

Doporučená literatura:

www.army.cz www.europa.eu.int www.nato.int

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

úvod do studia - projektování systému varování a vyrozumění - projektování úkrytů civilní ochrany - projektování zvláštních staveb civilní ochrany - střednědobé a dlouhodobé plánování zdrojů pro ochranu obyvatelstva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní