030-0070/01 – Programming Languages (PJ)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Pochopení syntaxe programovacího jazyka a základních pravidel pro tvorbu programu. Aplikace získaných znalostí při vlastní tvorbě jednoduchých programů pro řešení technických problémů.

Teaching methods

Summary

Mezi základní schopnosti vysokoškolsky vzdělaného člověka je analyzovat problémy a přicházet s efektivními systémovými řešeními těchto problémů. Řadu problémů lze řešit efektivně pomocí programování. Předmět je založen na jazyky na bázi NET Framework s důrazem na programovací jazyk C#.

Compulsory literature:

M. Virius: C# pro zelenáče. Neocortex, Praha 2002. ISBN 80-86330-11-7. 254 stran J. Prosise: Programování v Microsoft .NET.. Computer Press 2003. ISBN 80-7226-879-1. 712 stran

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Historie programování 2. Objektově orientované programování 3. .NET Framework 4. Úvod do tvorby GUI 5. Zpracování textových údajů 6. Práce se soubory 7. Zpracování údajů z databází 8. Práce s XML soubory 9. Vytváření instalátorů 10. Využití znalostí pro automatizaci činností na PC 11. Moderní metodologie vývoje software 12. Aplikace moderních metodologií v praxi

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner