030-0070/01 – Programming Languages (PJ)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Pochopení syntaxe programovacího jazyka a základních pravidel pro tvorbu programu. Aplikace získaných znalostí při vlastní tvorbě jednoduchých programů pro řešení technických problémů.

Teaching methods

Summary

Mezi základní schopnosti vysokoškolsky vzdělaného člověka je analyzovat problémy a přicházet s efektivními systémovými řešeními těchto problémů. Řadu problémů lze řešit efektivně pomocí programování. Předmět je založen na jazyky na bázi NET Framework s důrazem na programovací jazyk C#.

Compulsory literature:

M. Virius: C# pro zelenáče. Neocortex, Praha 2002. ISBN 80-86330-11-7. 254 stran J. Prosise: Programování v Microsoft .NET.. Computer Press 2003. ISBN 80-7226-879-1. 712 stran

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Historie programování 2. Objektově orientované programování 3. .NET Framework 4. Úvod do tvorby GUI 5. Zpracování textových údajů 6. Práce se soubory 7. Zpracování údajů z databází 8. Práce s XML soubory 9. Vytváření instalátorů 10. Využití znalostí pro automatizaci činností na PC 11. Moderní metodologie vývoje software 12. Aplikace moderních metodologií v praxi

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner