030-0071/01 – Hazard and Risk Science (NoN)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
DOB78 Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Základní koncepty bezpečnosti a nebezpečí, rizika a jejich řízení, hrozby, ohrožení, katastrofy. Vývoj obsahového významu těchto pojmů v čase, socio-kulturní kontext chápání a řešení rizik. Etika nebezpečí a jeho zvládání, nebezpečí jako filosofická ketegorie. Pojmy nebezpečí, bezpečnost, rizika, ohrožení apod., z gnoseologického hlediska. Systematický a systémový přístup k řešení bezpečnosti, obecná pravidla nástrojů a metod jejího studia. Nauka o bezpečnosti jako multidisciplimární vědní disciplína, příspěvek přírodních věd, technických věd a společenských věd k řešení problémů v bezpečnosti. Specifické oblasti bezpečnosti – zdravotnictví a epidemiologie, pracovní prostředí, životní prostředí, sociální rizika, terorismus a válečné konflikty. Krize, jejich princip, vznik, rozvoj a řešení. Paradoxy krize jako rozvojového prvku společnosti. Zvládání krizí, vnitřní stabilita a odolnost společnosti.

Compulsory literature:

Kovář,L.: Hrozí lidstvu katastrofy? Rubiko Praha 2003, ISBN 808583992X Layer of Protection Analysis: Simplified Process Risk Assessment, Center for Chemical Process Safety (CCPS), ISBN:0-8169-0811-7 Guidelines for Analyzing and Managing the Security Vulnerabilities of Fixed Chemical Sites, Center for Chemical Process Safety (CCPS), ISBN: 0-8169-0877-X M.T. Todinov: Reliability and Risk Models, John Wiley & Sons 2005, ISBN-10: 0470094885 Časopisy: 112, Rescue Report, Spektrum

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter