030-0072/01 – Integrovaný záchranný systém (IZS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
KRA013 Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA
SIN05 Ing. Jiří Šindler
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti umí rozpoznat vazby a vztahy ve fungování Integrovaného záchranného systému, zevšeobecnit a formulovat závěry pro organizaci a řízení záchranných prací.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oblasti fungování státem garantované pomoci v nouzi v ČR. Je vysvětlen význam IZS a postavení základních a ostatních složek IZS v systému. Vymezeny jsou postavení a působnost veřejné správy, právnických osob a fyzických osob. Podrobně jsou rozebrány zásady koordinace záchranných a likvidačních prací, způsob financování i zabezpečování připravenosti jednotlivých organizačních prvků IZS.

Povinná literatura:

Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém. Knižnice SPBI Ostrava, 2005. ISBN:80-86634-65-5. 157 stran. Platná legislativa, zejména: - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky - vyhláška MZd č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě - prováděcí předpisy k zákonům.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právní prostředí pro fungování IZS 2. Postavení a úkoly veřejné správy v IZS 3. Postavení a úkoly základních složek IZS 4. Postavení a úkoly ostatních složek IZS 5. Postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS 6. Organizace záchranných a likvidačních prací na taktické úrovni 7. Organizace záchranných a likvidačních prací na operační úrovni 8. Organizace záchranných a likvidačních prací na strategické úrovni 9. Připravenost IZS pro záchranné a likvidační práce 10. Financování IZS 11. Fungování IZS za krizových stavů 12. Případové studie zásahů řešených v rámci IZS

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku