030-0073/01 – Critical Infrastructure Protection (OKI)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hodnocení bezpečnostních systémů jednotlivých prvků kritické infrastruktury na základě analýzy rizik, syntéza poznatků a jejich uspořádání do ochranných celků.

Teaching methods

Summary

Analýzy prvků kritické infrastruktury v jejich jednotlivých oblastech a napříč kritickou infrastrukturou se zaměřením na možnosti dominoefektů či synergentních účinků. Způsoby ochrany kritické infrastruktury ve vybraných zemích EU, NATO a v ČR. Vazby na krizovou legislativu, bezpečnostní plánování, postavení a úkoly veřejné správy a právnických a podnikajících fyzických osob při ochraně kritické infrastruktury.

Compulsory literature:

Šenovský, M.; Adamec, V.: Ochrana kritické infrastruktury. Knižnice SPBI Ostrava, 2006. ISBN: 978-80-7385-025-8, 142 stran. Šenovský, M.; Adamec, V.: Základy krizového managementu. Knižnice SPBI Ostrava, 2. vydání 2004. ISBN:80-86634-44-2, 102 stran. Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu. Knižnice SPBI Ostrava, 2005. ISBN:80-86634-55-8, 97 stran.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter