030-0075/01 – Diploma Thesis Seminar (SemDP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits26
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+0
Part-time Credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Seznámení studentů s postupem zpracování diplomové práce, předpisy fakulty o náležitostech diplomových prací, formální úpravě, termínech zpracování a odevzdání.

Teaching methods

Summary

Metodika zpracování, formální náležitosti a prezentace diplomové práce. Práce na diplomovém úkolu ve smyslu zadání diplomové práce.

Compulsory literature:

Pokyny pro zpracování diplomové práce na webu fakulty FBI dostupné na: http://www.fbi.vsb.cz/okruhy/studium/pomoc-pri-studiu/statnice/pokyny. Prezentace týkající se zpracování literární rešerše na webu dostupná na: http://home.zcu.cz/~mirkova/BR-2-Reserse.pps

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň předmětu: A)Metodické pokyny k tvorbě DP; B)Metodické pokyny k tvorbě prezentací DP; C)Metodické pokyny k přednesu prezentací DP. Náplň DP: 1. Titulní list; 2. Zadání DP; 3. Místopřísežné prohlášení; 4. Poděkování (pouze dle úvahy - není povinné); 5. Anotace v českém a anglickém jazyce; 6. Obsah; 7. Vlastní textová a grafická část: - úvod; - rešerše; - teoretické východiska; - vlastní přínos (aplikace teoretických východisek řešení problému); - závěr; 8. Seznam použité literatury; 9. Seznam příloh; 10. Přílohy. Náplň prezentace DP: 1. Titulní strana (identifikační údaje a název práce); 2. Cíle DP; 3. Metodika řešení problému; 4. Výsledky DP; 5. Možnosti aplikace výsledků ve vyšším funkčním celku (objasnění kontextu dalšího použití těchto výsledků); 6. Závěrečná strana (poděkování za pozornost, nebo jiná forma zakončení).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner