030-0076/01 – Seminar on Topical Safety and Security Issues (SABO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Karol Balog, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Karol Balog, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3
Part-time Credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Kolektiv autorů: Ochrana obyvatelstva — modul E, učební pomůcka pro vzděláváni v oblasti krizového řízení, MV-GR HZS ČR, 2006 Mareš, M.: Terorismus v ČR, Centrum strategických studii Brno, 2005 I. vyd. ISBN 80-903333-8-9, 476 stran EICHLER. J.: Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: Ministerstvo obrany — Agentura vojenských informaci a služeb, 2006. ISBN 80-7278-326-2 Drábová. D.: Jaderná energetika před černobylskou havárií a po ní. Vesmír 85, 133. 2006/3. Drábová. D.: Očekáváme renesanci jaderné energetiky? Vesmír 85, 585, 2006/10. Řichová. Blanka: Uvod do současné politologie, Portál, Praha 2002

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Seminář je rozdělen do následujících oblastí: 1. Zpravodajské služby České republiky, jejich organizace, řízeni a postaveni v bezpečnostním systému České republiky. Dále se studenti seznámí s problematikou: Činnost zpravodajských služeb a státní zřízeni. Kontrola zpravodajských služeb. Metody sběru zpravodajských informaci. Mezinárodní spolupráce zpravodajských služeb. Zpravodajská operativní práce. Proč jsou zpravodajské služby tajné. 2. Problematika mezinárodních teroristických aktivit v Evropském prostoru a činnosti evropských teroristických skupiny (IRA, ETA a dalších), ale rovněž aktivitami na Blízkém a Středním Východě zaměřenými proti Izraeli a USA. Analyzovány budou skupiny zemí Latinské Ameriky. Probrány budou, rovněž akce zaměřené proti Izraeli a Turecku ze strany Sýrie a podpora svaté islámské války, či mezinárodni činnost Talibanu. Studenti se budou na semináři zabývat postavením Kuby a Korejské lidově demokratické republiky v protiteroristickém boji a rozebrána bude problematika ochrany produktovodů procházejících disponovanými teritorii. 3. Základní informace o jaderné bezpečnosti v souvislosti s provozem jaderných elektráren. Podrobněji se dotkne konstrukce reaktorů používaných v ČR. Dále bude uvedeno kontrola štěpné řetězové reakce, zajištění ochranných bariér, deterministický a pravděpodobnostní přistup k hodnoceni jaderné bezpečnosti. 4. Základní pravidla pro poskytováni humanitární pomoci v ČR. Obsah humanitární pomoci (věcná, finanční, duchovní, poradenská). Úkoly a činnost orgánů veřejné správy, humanitárních, církevních a charitativních organizaci, zařízeni CO. Příjem humanitární pomoci. Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí (ČR, EU,NATO,OSN). Humanitární pomoc jako součást opatření nouzového přežiti obyvatelstva při mimořádných událostech. 5. Základní přehled politologické teorie. Smyslem této oblasti je doplnit a systematizovat obecné znalosti o politice a uspořádání společnosti.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner