030-0077/01 – Information System Security (BIS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRD032 Ing. Pavel Hrdina
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hodnocení bezpečnosti informačních systémů na základě analýzy rizika. Syntéza poznatků do oblasti bezpečnostní politiky.

Teaching methods

Summary

Informační systémy shromažďují stále větší množství informací. Studenti se v průběhu tohoto předmětu seznámí s některými ověřenými postupy a standardy pro kontrolu bezpečnosti těchto systémů. Dále se studenti seznámí se základními metodami forenzní analýzy výpočetní techniky jako jednoho ze základních nástrojů hledání příčin selhání.

Compulsory literature:

Endorf, C.; Schultz, E.; Mellander, J.: Hacking – detekce a prevence počítačového útoku. Grada: Praha 2005, 356 str., ISBN 80-247-1035-8 Prosise, Ch.; Mandia, K.: Počítačový útok Detekce, obrana a okamžitá náprava. Computer Press: Praha 2002, 432 str., ISBN: 80-7226-682-9

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do bezpečnosti informačních systémů Auditování informačních systémů Bezpečnostní incident a reakce na něj Management logování Forenzní analýza PC Forenzní analýza PDA Forenzní analýza mobilních telefonů Školení jako efektivní nástroj zvyšování bezpečnosti v IT Informační bezpečnost z pohledu managera Risk management pro IT systémy

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner