030-0078/01 – System Integrated Safety and Security (IBS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aplikace znalostí získaných analýzou napříč bezpečnostními systémy do bezpečnostního hodnocení a vyhledávání rizika.

Teaching methods

Summary

Pojem komplexní a nebo také integrální bezpečnost představuje souhrn všech bezpečnostních předmětů, s kterými se studenti během svého studia setkali a možnosti jejich použiti v bezpečnostním systému CR, zejména v oblastech nevojenských rizik. Ústředním motivem je ochrana člověka v nejrůznějších ohroženích, ve kterých se může nacházet. V předmětu je ponechán prostor pro otázky integrální bezpečnosti podniků a organizací.

Compulsory literature:

Šenovský, M.; Adamec, V.: Základy krizového managementu, Knižnice SPBI Ostrava, 2. vydáni 2004, ISBN:80-86634-44-2, 102 stran Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, Knižnice SPBI Ostrava, 2005, ISBN:80-86634-55-8, 97 stran Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém, Knižnice SPBI Ostrava, 2005, ISBN:80-86634-65-5, 157 stran Šenovský, M.; Adamec, V.: Bezpečnostní plánováni, Knižnice SPBI Ostrava, 2006

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.