030-0078/01 – System Integrated Safety and Security (IBS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aplikace znalostí získaných analýzou napříč bezpečnostními systémy do bezpečnostního hodnocení a vyhledávání rizika.

Teaching methods

Summary

Pojem komplexní a nebo také integrální bezpečnost představuje souhrn všech bezpečnostních předmětů, s kterými se studenti během svého studia setkali a možnosti jejich použiti v bezpečnostním systému CR, zejména v oblastech nevojenských rizik. Ústředním motivem je ochrana člověka v nejrůznějších ohroženích, ve kterých se může nacházet. V předmětu je ponechán prostor pro otázky integrální bezpečnosti podniků a organizací.

Compulsory literature:

Šenovský, M.; Adamec, V.: Základy krizového managementu, Knižnice SPBI Ostrava, 2. vydáni 2004, ISBN:80-86634-44-2, 102 stran Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, Knižnice SPBI Ostrava, 2005, ISBN:80-86634-55-8, 97 stran Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém, Knižnice SPBI Ostrava, 2005, ISBN:80-86634-65-5, 157 stran Šenovský, M.; Adamec, V.: Bezpečnostní plánováni, Knižnice SPBI Ostrava, 2006

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner