030-0079/01 – Účinky výbuchu na stavby (UVS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Isabela Bradáčová, CSc.Garant verze předmětuIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výklad a aplikační pravidla navrhování a posuzování stavebních konstrukcí s ohledem na jejich bezpečnost a spolehlivost při zatížení výbuchem. Venkovní a vnitřní výbuch kondenzované výbušiny, oblaku plynů a prachových směsí. Základní požadavky na parametry, popisující výbuchové zatížení jako mimořádné zatížení a na charakteristiky stavební konstrukce. Zásady navrhování a posuzování konstrukce při zatížení výbuchem podle teorie mezních stavů. Návrhové situace pro posuzování konstrukce při výbuchu. Stanovení rizika zatížení konstrukce účinky výbuchu. Zásady zjednodušování výpočtu odezvy stavební konstrukce při výbuchovém zatížení, 1D, 2D a 3D modely konstrukce a nejistoty ve stanovení odezvy konstrukce výpočtem. Vlivy nenosných prvků na odolnost konstrukce. Kritéria pro posuzování konstrukce podle přetlaku tlakové vlny od výbuchu. Vlivy doby trvání přetlaku na odolnost konstrukce. Odstupové vzdálenosti pro bezpečné přenesení účinků výbuchu. Požadavky na analýzu a hodnocení odolnosti konstrukce, zatížené výbuchem, podle Eurokódů. Příklady zjednodušeného ověřování odolnosti stavební konstrukce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Pochopení posuzování stavebních konstrukcí s ohledem na jejich bezpečnost a spolehlivost při zatížení výbuchem. Analýza parametrů popisujících výbuchové zatížení. Aplikace teorie mezních stavů při navrhování a posuzování konstrukce při zatížení výbuchem. Návrhové situace pro posuzování konstrukce při výbuchu. Zásady zjednodušování výpočtu odezvy stavební konstrukce při výbuchovém zatížení při aplikaci1D, 2D 3D modelů konstrukce a ocenění nejistoty ve stanovení odezvy konstrukce výpočtem. . Odstupové vzdálenosti pro bezpečné přenesení účinků výbuchu. Požadavky na analýzu a hodnocení odolnosti konstrukce, zatížené výbuchem, podle Eurokódů.

Povinná literatura:

Holický M., Marková J.: Zásady navrhování konstrukcí podle ČSN EN 1990, ČKAIT Praha 2007 Makovička, D., Janovský, B.: Příručka protivýbuchové ochrany staveb, Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2008. ČSN EN 1991-1-7 (73 0035): 2007, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení.

Doporučená literatura:

Baker, W.E. et al.: Explosion Hazards and Evaluation, Elsevier, Amsterdam, 1983. Kennedy, R. P. et al.: Design and Evakuation Guideliness for Department of Energy Facilities Subjected to Natural Phenomena Hazards. US Department of Energy, Report UCRL-15910, Washington, 1990. Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Úvod do problematiky účinky výbuchů na stavby,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Introduction.pdf Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Názvosloví a terminologie,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Terminology.pdf Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Výbuch plynů a par,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Explosion%20of%20gas%20and%20vapors.pdf Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Výbuch kondenzovaných výbušnin,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Explosion%20of%20a%20Condensed%20Explosive.pdf Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Odezva konstrukcí na výbuch,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Response%20of%20structures.pdf Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Rekonstrukce a zesílení konstrukcí,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Repair%20and%20strengthening%20of%20structures.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

klasifikovaný zápočet

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zásady zjednodušování výpočtu odezvy stavební konstrukce při výbuchovém zatížení, 1D, 2D a 3D modely konstrukce a nejistoty ve stanovení odezvy konstrukce výpočtem. 2. Vlivy nenosných prvků na odolnost konstrukce. Kritéria pro posuzování konstrukce podle přetlaku tlakové vlny od výbuchu. Vlivy doby trvání přetlaku na odolnost konstrukce. 3. Odstupové vzdálenosti pro bezpečné přenesení účinků výbuchu. 4. Požadavky na analýzu a hodnocení odolnosti konstrukce, zatížené výbuchem, podle Eurokódů. 5. Příklady zjednodušeného ověřování odolnosti stavební konstrukce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        semestrální projekt Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní