030-0079/03 – Účinky výbuchu na stavby (UVS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Isabela Bradáčová, CSc.Garant verze předmětuIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výklad a aplikační pravidla navrhování a posuzování stavebních konstrukcí s ohledem na jejich bezpečnost a spolehlivost při zatížení výbuchem. Venkovní a vnitřní výbuch kondenzované výbušiny, oblaku plynů a prachových směsí. Základní požadavky na parametry, popisující výbuchové zatížení jako mimořádné zatížení a na charakteristiky stavební konstrukce. Zásady navrhování a posuzování konstrukce při zatížení výbuchem podle teorie mezních stavů. Návrhové situace pro posuzování konstrukce při výbuchu. Stanovení rizika zatížení konstrukce účinky výbuchu. Zásady zjednodušování výpočtu odezvy stavební konstrukce při výbuchovém zatížení, 1D, 2D a 3D modely konstrukce a nejistoty ve stanovení odezvy konstrukce výpočtem. Vlivy nenosných prvků na odolnost konstrukce. Kritéria pro posuzování konstrukce podle přetlaku tlakové vlny od výbuchu. Vlivy doby trvání přetlaku na odolnost konstrukce. Odstupové vzdálenosti pro bezpečné přenesení účinků výbuchu. Požadavky na analýzu a hodnocení odolnosti konstrukce, zatížené výbuchem, podle Eurokódů. Příklady zjednodušeného ověřování odolnosti stavební konstrukce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Pochopení posuzování stavebních konstrukcí s ohledem na jejich bezpečnost a spolehlivost při zatížení výbuchem. Analýza parametrů popisujících výbuchové zatížení. Aplikace teorie mezních stavů při navrhování a posuzování konstrukce při zatížení výbuchem. Návrhové situace pro posuzování konstrukce při výbuchu. Zásady zjednodušování výpočtu odezvy stavební konstrukce při výbuchovém zatížení při aplikaci1D, 2D 3D modelů konstrukce a ocenění nejistoty ve stanovení odezvy konstrukce výpočtem. . Odstupové vzdálenosti pro bezpečné přenesení účinků výbuchu. Požadavky na analýzu a hodnocení odolnosti konstrukce, zatížené výbuchem, podle Eurokódů.

Povinná literatura:

Holický M., Marková J.: Zásady navrhování konstrukcí podle ČSN EN 1990, ČKAIT Praha 2007 Makovička, D., Janovský, B.: Příručka protivýbuchové ochrany staveb, Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2008. ČSN EN 1991-1-7 (73 0035): 2007, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení.

Doporučená literatura:

Baker, W.E. et al.: Explosion Hazards and Evaluation, Elsevier, Amsterdam, 1983. Kennedy, R. P. et al.: Design and Evakuation Guideliness for Department of Energy Facilities Subjected to Natural Phenomena Hazards. US Department of Energy, Report UCRL-15910, Washington, 1990. Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Úvod do problematiky účinky výbuchů na stavby,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Introduction.pdf Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Názvosloví a terminologie,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Terminology.pdf Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Výbuch plynů a par,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Explosion%20of%20gas%20and%20vapors.pdf Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Výbuch kondenzovaných výbušnin,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Explosion%20of%20a%20Condensed%20Explosive.pdf Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Odezva konstrukcí na výbuch,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Response%20of%20structures.pdf Mynarz, M.: Explosion Protection of Buildings, Rekonstrukce a zesílení konstrukcí,2012, dostupné z: https://fbiweb.vsb.cz/mynarz/pdf/UVS_Repair%20and%20strengthening%20of%20structures.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnění podmínek zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zásady zjednodušování výpočtu odezvy stavební konstrukce při výbuchovém zatížení, 1D, 2D a 3D modely konstrukce a nejistoty ve stanovení odezvy konstrukce výpočtem. 2. Vlivy nenosných prvků na odolnost konstrukce. Kritéria pro posuzování konstrukce podle přetlaku tlakové vlny od výbuchu. Vlivy doby trvání přetlaku na odolnost konstrukce. 3. Odstupové vzdálenosti pro bezpečné přenesení účinků výbuchu. 4. Požadavky na analýzu a hodnocení odolnosti konstrukce, zatížené výbuchem, podle Eurokódů. 5. Příklady zjednodušeného ověřování odolnosti stavební konstrukce. 6. Společné zásady navrhování a modelování stavebních konstrukcí na účinky výbuchu. 7. Úvod do teorie Metody konečných prvků. Seznámení s výpočtovým softwarem, tvorba geometrie vybraných stavebních konstrukcí, zadávání okrajových podmínek a zatížení. 8. Navrhování a posuzování zděných konstrukcí na účinky výbuchu. Ověření odolnosti zděné konstrukce na účinek výbuchového zatížení s aplikací výpočtového softwaru. 9. Navrhování a posuzování betonových konstrukcí na účinky výbuchu. Ověření odolnosti betonové konstrukce na účinek výbuchového zatížení s aplikací výpočtového softwaru. 10. Navrhování a posuzování ocelových konstrukcí na účinky výbuchu. Ověření odolnosti ocelové konstrukce na účinek výbuchového zatížení s aplikací výpočtového softwaru.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80% účasti na výuce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Jsou povinné minimálně dvě konzultace se studentem. Další požadavky jsou nastaveny dle individuálního studijního plánu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní