030-0084/01 – Soudní inženýrství (SI)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studující s významem soudního inženýrství a znaleckých posudků v podmínkách legislativních předpisů v České republice. Na základě znalostí získaných z přednášek, prostudování povinné a doporučené literatury, získají dostatečné vstupní znalosti pro snížení nebezpečí chyb při realizaci staveb, stavebních souborů a následných občanských nebo soudních sporů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou seznámeni s historickým vývojem soudního znalectví a znaleckou činností v současnosti, včetně úpravy znalecké činnosti v ČR, znaleckých oborů. Jmenování znalců, vedení znaleckého deníku, výkon znalecké činnosti. Ustanovení znalce k podání posudku, plnost podkladů k podání posudku, technická přijatelnost podkladů. Pojem důkazu a obecné zásady jeho zajištění, měření, protokol, filmová dokumentace a videozáznam, odběry vzorků, ohledání, náležitosti znaleckého posudku, nález, posudek a jeho koncepce. Systémový přístup a logické matice v soudním inženýrství. Počet pravděpodobnosti a teorie chyb, pravděpodobnost při znaleckém posuzování, uvádění výpočtů ve znaleckém posudku, používání výpočetních programů. Soudně inženýrská komparace, analýza dějů v čase a prostoru, Metoda zpětného odvíjení děje, korespondence poškození, metoda zužování mezí.

Povinná literatura:

Bradáč, A. a kol.: Soudní inženýrství, 2009, Brno, 725 stran, brož., A4, ISBN 80-7204-133-9,

Doporučená literatura:

Bradáč, Kledus, Krejčíř: Úvod do soudního znalectví, Učebnice pro soudní znalce, 220 stran, ISBN 80-7204-365-X, Platné znění zákonů a vyhlášek pro znaleckou činnost, návrh zákona o znalcích a tlumočnících, práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, pojmy, názvosloví a jejich vysvětlení, historie soudního znalectví, znalecká činnost v současnosti v ČR. 2. Úprava znalecké činnosti v ČR, www.justice.cz, obory znalecké činnosti a jmenování znalců, 3. Právní úpravy – zákony pro znaleckou činnost po 2. světové válce do dnešní doby a navazující vyhlášky. 4. Platné znění zákonů a vyhlášek pro znaleckou činnost, návrh zákona o znalcích a tlumočnících, práce dle zákona. 5. Ustanovení znalce k podání posudku, plnost podkladů k podání posudku, technická přijatelnost podkladů. Pojem důkazu a obecné zásady jeho zajištění, 6. Měření, protokol, filmová dokumentace a videozáznam, odběry vzorků, ohledání, náležitosti znaleckého posudku, nález, posudek a jeho koncepce. 7. Vědecké metody v soudním znalectví, systémový přístup a logické matice v soudním inženýrství. Počet pravděpodobnosti a teorie chyb. 8. Pravděpodobnost při znaleckém posuzování, uvádění výpočtů ve znaleckém posudku, používání výpočetních programů. 9. Soudně inženýrská komparace, analýza dějů v čase a prostoru. 10. Metoda zpětného odvíjení děje, korespondence poškození, metoda zužování mezí. 11. Riziková analýza. Stanovení škod a vad na stavebních konstrukcích 13. Stanovení výše škody způsobené požárem a živelnou pohromou. 14. Závěrečná přednáška – diskuse.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní