030-0101/01 – Větrání objektů (VO)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami řešení větrání objektů z pohledu bezpečnosti, včetně návrhových postupů. Absolventi se orientují v problematice větrání objektů z hlediska bezpečnosti a jsou je schopni posuzovat. Umí navrhovat vybrané druhy požárního a technologického větrání. Jsou schopni posuzovat bezpečnost objektů a technologií ve vztahu k větrání z hlediska bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět úvodem popisuje obecné principy větrání objektů. Následně je pozornost zaměřena na větrání objektu z hlediska bezpečnosti, které zahrnuje požární větrání, technologické větrání a větrání při výskytu nebezpečných látek. Větrání je popisováno v rovině preventivní i represivní. Podstatná část předmětu je zaměřena na požární větrání, které zahrnuje management požárního větrání a následně větrání chráněných únikových cest a zařízení pro odvod kouře a tepla. V souvislost s požárním větráním budou studenti v přiměřeném rozsahu seznámeni s dynamikou požáru související s požárním větráním. Pozornost bude zaměřena rovněž na požární větrání ve specifických prostorách (např. atria, koridory).

Povinná literatura:

KLOTE, John H., MILKE, J. A. Principles of smoke management. Atlanta, Ga: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2002. 377 s. ISBN 978-1-883413-99-6. CHYSKÝ, Jaroslav, HEMZAL, Karel. Větrání a klimatizace. Brno: Bolit-B Press, 1993. ISBN 978-80-901574-0-8. POKORNÝ, J., PAVLÍK, T. Hodnocení rozvoje požáru při posuzování požární bezpečnosti staveb v České republice. Edice SPBI Spektrum 97 vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2018. 100 s. ISBN 978-80-7385-208-5. POKORNÝ, J., TOMAN, S. Požární větrání – Větrání únikových a zásahových cest. Edice SPBI Spektrum 75 vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. 111 s. ISBN 978-80-7385-104-0. ŠENOVSKÝ, Michail, PROKOP, Pavel, BEBČÁK, Petr. Větrání objektů. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-008-1.

Doporučená literatura:

COOPER, L.Y. Smoke and Heat Venting. SFPE handbook of fire protection engineering. 4th ed vyd. Quincy, Mass. : Bethesda, Md: National Fire Protection Association ; Society of Fire Protection Engineers, 2008. 1 s. ISBN 978-0-87765-821-4. HOSSER, D. Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes [online]. Braunschweig: Technisch-Wissenschaftlicher Beirat (TWB) der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb), 2013. 419 s. Technischer Bericht TB 04/01., 3. überarbeitete und ergänzte Auflage. Dostupné z: http://www.kd-brandschutz.de/files/downloads/Leitfaden2013.pdf.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou průběžně ověřovány v rámci cvičení. Předmět bude ukončen zápočtem a zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky větrání, prostředí pro pobyt osob, dílčí charakteristiky pro návrh větrání. 2. Teorie přirozeného větrání (výměna plynů jedním a více otvory, výměna plynů horizontálními a vertikálními otvory). 3. Teorie nuceného a přetlakového větrání. 4. Zásady řešení větrání objektů z pohledu bezpečnosti. 5. Dynamika požáru ve vztahu k požárnímu větrání, vybrané metody pro stanovení hmotnostního množství kouře. 6. Větrání chráněných únikových cest. 7. Zařízení pracující na principu rozdílu tlaků (viz ČSN EN 12 101-6). 8. Zařízení pro odvod kouře a tepla. 9. Specifické případy návrhu zařízení pro odvod kouře a tepla. 10. Zařízení pro odvod kouře a tepla v atriích, koridorech a tunelech. 11. Participace profesí při návrhu větrání, instalace, uvádění do provozu, provozování zařízení, údržba, související zařízení (osvětlení, zvukové systémy, značení atd.). 12. Součinnost požárního větrání s jinými požárně bezpečnostními a technickými zařízeními (priorita, koordinace, interakce). 13. Větrání při záchranných pracích. 14. Shrnutí problematiky větrání objektů z hlediska bezpečnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Minimílní účast na 70 % cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování semestrální práce. Absolvování zkoušky z předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní