030-0102/02 – Dynamika požáru (DP)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
THO009 Ing. Adam Thomitzek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Podstatou předmětu je aplikace znalostí při vyhodnocení podmínek nebezpečí vzniku a rozvoje požárů na otevřené ploše a v uzavřených prostorech. Na průběhu reálných požárů objasňuje schopnost porozumět fyzikálním a chemickým principům procesu hoření. Zahrnuje použití poznatků pro zavádění zjednodušení do teoretických zákonitostí procesů hoření, přenosů tepla a hmoty, šíření kouře a jevů souvisejících s rozvojem požáru. Následně umožňuje využívat inženýrské nástroje pro výpočet vybraných parametrů požáru a posuzovat podmínky pro šíře-ní požáru. Vyhodnocuje předpoklady pro formulaci závěrů pro hodnocení vzniku a rozvoje požárů v reálných podmínkách na základě znalosti vlastností a chování reálného požáru

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Dynamika požáru se zabývá vznikem, rozvojem a plným rozvinutím požáru a také jeho přerušení a dalšími souvisejícími jevy, které provázejí požár na otevřené ploše a v uzavřených objektech. Dynamika požáru předkládá postupy stanovení rozsahu a plochy požáru, výměny tepla a kouře v objektech a stanovení odstupů při požárech.

Povinná literatura:

KARLSSON B. - QUINTIERE J. Enclosure Fire Dynamics. CRC Press 1999. ISBN 0-8493-1300-7. QUINTIERE, J.G. Fundamentals of Fire Phenomena. John Wiley & Sons, England, 2006. BENGTSSON L.G.: Enclosure fires. The Swedish Rescue Services Agency. Karlstad 2001. 192 s. ISBN 91-7253-263-7. BALOG K. - KVARČÁK M. Dynamika požáru. SPBI Ostrava 1999. 96 s. ISBN 80-86111-44-X. KUČERA et al. Požární inženýrství - Dynamika požáru. SPBI Ostrava 2009. ISBN 978-80-7385-074-6.

Doporučená literatura:

COTE, A. E. (editor in chief) Fire Protection Handbook. 20th Edition, Volumes I & II, USA: National Fire Protection Association, 2008. ISBN 978-0877657583. DRYSDALE, D. An Introduction to Fire Dynamics, 3rd Edition, John Wiley & Sons, United Kingdom, 2011. ISBN 978-0-470-31903-1. HURLEY, M.J. (editor in chief) The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 5th Edition, USA: Springer, 2015. ISBN 978-1493925643. Modest, M.F.: Radiactive Heat Transfer. 1.vyd.New York, McGraw-Hill, Inc. 1993. 832 s. ISBN 0-07-04675-9. KVARČÁK, Miloš. Základy požární ochrany. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2005. 138 s. ISBN 80-86634-76-0. KALOUSEK, Jaroslav. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 1999. 203 s. ISBN 80-86111-34-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odborné znalosti budou průběžně ověřovány testy ve cvičení a zadáním překladu odborného textu. Dosažené odborné způsobilosti budou ověřeny formou zpracování semestrálního projektu (studie vzniku a šíření požáru) a jeho úspěšným obhájením. Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro zápočet a vykonáním ústní závěrečné zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních, zpracování semestrální práce v zadaném rozsahu, překlad odborného textu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. úvod, seznámení s obsahem výuky, terminologie 2. hoření, základy, trojúhelník hoření, hořlavý soubor 3. uvolňování tepla při hoření, tepelný výkon 4. parametry plamene, střední výška plamene 5. fáze požáru, flashover, vliv stavebních konstrukcí 6. formy sdílení tepla při požáru 7. šíření požáru v objektu, členění na požární úseky 8. sdílení tepla radiací, odstupové vzdálenosti 9. požáry kapalin a chování tlakových láhví při požáru, BOILOVER, BLEVE 10. chování zplodin hoření, složení kouře, výměna plynů 11. požáry na otevřeném prostranství 12. principy přerušení hoření, stanovení potřebné dodávky hasiva 13. základy inženýrského přístupu, modelování požáru 14. rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 15
                Překlad odborného textu Jiný typ úlohy 5  4
                Studie vzniku a šíření požáru Projekt 25  11
        Zkouška Zkouška 70 (70) 26 3
                Test Jiný typ úlohy 20  11
                Písemná práce Písemná zkouška 20  11
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  4
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce a překlad odborného textu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu DYP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.