030-0103/01 – Požární bezpečnost staveb III. (PBSIII)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuIng. Tereza Česelská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tereza Česelská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES013 Ing. Tereza Česelská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu student získá odborné znalosti v oblastech návrhu požární bezpečnosti vybraných typů objektů podle požadavků českých norem z oblasti požární bezpečnosti staveb. V rámci studia si posluchač osvojí odborné dovednosti v projekčních principech požární bezpečnosti staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Absolvováním předmětu Požární bezpečnost staveb III posluchač získá dovednosti v oblastech návrhu a hodnocení požární bezpečnosti objektů určených pro bydlení a ubytování, objektů zdravotnických zařízení, objektů shromažďovacích, principu hodnocení rekonstrukce objektu z pohledu požární bezpečnosti aj. V rámci posouzení objektu z pohledu požární bezpečnosti musí být současně hodnoceny technické zařízení budovy z pohledu požární bezpečnosti. Současně musí být provedeno zhodnocení nutnosti instalace systémů požárně bezpečnostního zařízení, včetně popisu základních požadavků na dané systémy. V rámci předmětu budou představeny principy hodnocení požární bezpečnosti podle požadavků českých technických norem.

Povinná literatura:

Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2. vydání. SPBI Ostrava 2010. ISBN:978-80-86111-77-3 Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. SPBI Ostrava 2009. ISBN: 978-80-7385-45-6 Kodex norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 08xx DINENNO, Philip J., ed. SFPE handbook of fire protection engineering, third edition. NFPA, 2005. ISBN 0-87765-451-4 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zoufal, R. a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. PAVUS, a.s. Praha 2009. ISBN 978-80-901181-0-0

Doporučená literatura:

Dudáček A.: Automatická detekce požáru. 2. vydání. SPBI Ostrava. 2008. ISBN:978-80-7385-060-9. Kratochvíl, V., Navarová, Š., Kratochvíl, M.: Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. MV GŘ HZS ČR Praha 2010. ISBN 978.80.86640-53-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dosažené odborné způsobilosti budou ověřeny formou zpracování dvou semestrálních projektů a jejich úspěšným obhájením. Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro zápočet a vykonáním ústní závěrečné zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních a vypracování semestrálních projektů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Shrnutí základních požadavků návrhu požární bezpečnosti nevýrobních objektů. 2. Shrnutí základních požadavků požární bezpečnosti výrobních objektů. 3. Hodnocení požární odolnosti stavebních konstrukcí. 4. Princip hodnocení požární bezpečnosti objektů pro bydlení a ubytování. 5. Princip hodnocení požadavků požární bezpečnosti objektů zdravotnických zařízení. 6. Princip hodnocení požadavků požární bezpečnosti skladovacích objektů. 7. Princip hodnocení požadavků požární bezpečnosti objektů určených pro shromažďování osob. 8. Hodnocení rekonstrukcí stávajících objektů z pohledu požární bezpečnosti. 9. Princip hodnocení požadavků požární bezpečnosti objektů zemědělských staveb. 10. Požadavky požární bezpečnosti – kabelové rozvody. 11. Požadavky požární bezpečnosti – VZT systémy, zdravotechnika. 12. Požárně bezpečnostní zařízení – návrh elektrické požární signalizace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby. 13. Požárně bezpečnostní zařízení – návrh zařízení pro odvod kouře a tepla v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby. 14. Požárně bezpečnostní zařízení – návrh samočinného stabilního hasicího zařízení v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  24 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% povinné účasti na výuce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně dvě konzultace s vyučujícím. Další podmínky jsou stanoveny individuálním studijním plánem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní