030-0104/01 – Inženýrské metody v PO (IMvPO)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
SNO0015 Ing. Adéla Snohová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na seznámení se posouzením požární bezpečnosti staveb pomocí požárního inženýrství, proto se zde objevuje přehled používaných výpočtových postupů, sledujících určení vzniku a rozvoje požáru a posouzení možného chování osob během evakuace. Nechybí ani popis stanovení návrhových požárních a evakuačních scénářů. Student se naučí navrhovat stavby podle aktuální koncepce požárního inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Požární inženýrství v sobě zahrnuje vědecké a inženýrské principy, pravidla a odborné posudky založené na porozumění základním jevům požáru a na pochopení chování osob během požáru. Hlavním cílem požárního inženýrství je zajistit přijatelné podmínky pro zajištění ochrany lidských životů, ochranu majetku a zachování životního prostředí a kulturního dědictví v případě vzniku požáru.

Povinná literatura:

KUČERA, P. – KAISER, R. Úvod do požárního inženýrství. Edice SPEKTRUM, sv. 52. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-024-1. KUČERA, P. et al. Metodický postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. Edice SPEKTRUM, sv. 56. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-044-9. KUČERA, P. et al. Požární inženýrství - Dynamika požáru. Edice SPEKTRUM, sv. 65. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-074-6. KUČERA, P. et al. Požární inženýrství – Aktivní prvky požární ochrany. Edice SPEKTRUM, sv. 84. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-136-1. HURLEY, M. J. - ROSENBAUM, E. R. Performance-Based Fire Safety Design. CRC Press and SFPE. ISBN: 978-1482246551. Kodex norem Fire safety Engineering ISO/TR 13387 Kodex norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 7308…

Doporučená literatura:

VFDB Technischer Bericht TB 04-01: Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes. Altenberge: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. 2013. SFPE Engineering Guide to Performance-Based Fire Protection. Quincy : National Fire Protection Association, 2007. ISBN 978-0-877-65789-7. REICHEL, V. Navrhování požární bezpečnosti staveb část I až IV. Edice Zabraňujeme škodám, ČSP, Praha, 1987. PREDTEČENSKIJ, V.M – MILINSKIJ, A.I. Evakuace osob z budov. Československý svaz PO. Praha, 1972. Předpisy a normy ISO NFPA, BS, DIN, BS,...

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odborné znalosti budou průběžně ověřovány testy ve cvičení. Dosažené odborné způsobilosti budou ověřeny formou zpracování semestrálního projektu a jeho úspěšným obhájením. Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro zápočet a vykonáním ústní závěrečné zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních a vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Koncepce požárního inženýrství (základní pojmy a principy) 2. Zásady stanovení cílů požární bezpečnosti a kritéria přijatelnosti 3. Návrhový požár, tvorba požárních scénářů 4. Řešení dílčích požadavků požární bezpečnost staveb 5. Požární inženýrství – dynamika požáru ve vztahu navrhování požární bezpečnosti staveb 6. Požární inženýrství – určení požárního rizika 7. Požární inženýrství – požární odolnost stavebních konstrukcí 8. Požární inženýrství – požárně nebezpečný prostor a určení odstupových vzdáleností 9. Požární inženýrství – strategie evakuace, tvorba evakuačních scénářů 10. Požární inženýrství – evakuace osob 11. Požární inženýrství – aktivní prvky požární ochrany 12. Příklady požárního inženýrství v technické praxi 13. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 20
                Překlad odborného textu Jiný typ úlohy 10  5
                Zpracování požárně inženýrského návrhu Semestrální projekt 25  15
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce a překlad odborného textu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní