030-0104/02 – Inženýrské metody v PO (IMvPO)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na seznámení se posouzením požární bezpečnosti staveb pomocí požárního inženýrství, proto se zde objevuje přehled používaných výpočtových postupů, sledujících určení vzniku a rozvoje požáru a posouzení možného chování osob během evakuace. Nechybí ani popis stanovení návrhových požárních a evakuačních scénářů. Student se naučí navrhovat stavby podle aktuální koncepce požárního inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Požární inženýrství v sobě zahrnuje vědecké a inženýrské principy, pravidla a odborné posudky založené na porozumění základním jevům požáru a na pochopení chování osob během požáru. Hlavním cílem požárního inženýrství je zajistit přijatelné podmínky pro zajištění ochrany lidských životů, ochranu majetku a zachování životního prostředí a kulturního dědictví v případě vzniku požáru.

Povinná literatura:

KUČERA, P. – KAISER, R. Úvod do požárního inženýrství. Edice SPEKTRUM, sv. 52. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-024-1. KUČERA, P. et al. Metodický postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. Edice SPEKTRUM, sv. 56. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-044-9. KUČERA, P. et al. Požární inženýrství - Dynamika požáru. Edice SPEKTRUM, sv. 65. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-074-6. KUČERA, P. et al. Požární inženýrství – Aktivní prvky požární ochrany. Edice SPEKTRUM, sv. 84. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-136-1. HURLEY, M. J. - ROSENBAUM, E. R. Performance-Based Fire Safety Design. CRC Press and SFPE. ISBN: 978-1482246551. Kodex norem Fire safety Engineering ISO/TR 13387 Kodex norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 7308…

Doporučená literatura:

VFDB Technischer Bericht TB 04-01: Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes. Altenberge: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. 2013. SFPE Engineering Guide to Performance-Based Fire Protection. Quincy : National Fire Protection Association, 2007. ISBN 978-0-877-65789-7. REICHEL, V. Navrhování požární bezpečnosti staveb část I až IV. Edice Zabraňujeme škodám, ČSP, Praha, 1987. PREDTEČENSKIJ, V.M – MILINSKIJ, A.I. Evakuace osob z budov. Československý svaz PO. Praha, 1972. Předpisy a normy ISO NFPA, BS, DIN, BS,...

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odborné znalosti budou průběžně ověřovány testy ve cvičení. Dosažené odborné způsobilosti budou ověřeny formou zpracování semestrálního projektu a jeho úspěšným obhájením. Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro zápočet a vykonáním ústní závěrečné zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních a vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Koncepce požárního inženýrství (základní pojmy a principy) 2. Zásady stanovení cílů požární bezpečnosti a kritéria přijatelnosti 3. Návrhový požár, tvorba požárních scénářů 4. Řešení dílčích požadavků požární bezpečnost staveb 5. Požární inženýrství – dynamika požáru ve vztahu navrhování požární bezpečnosti staveb 6. Požární inženýrství – určení požárního rizika 7. Požární inženýrství – požární odolnost stavebních konstrukcí 8. Požární inženýrství – požárně nebezpečný prostor a určení odstupových vzdáleností 9. Požární inženýrství – strategie evakuace, tvorba evakuačních scénářů 10. Požární inženýrství – evakuace osob 11. Požární inženýrství – aktivní prvky požární ochrany 12. Příklady požárního inženýrství v technické praxi 13. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 20
                Překlad odborného textu Jiný typ úlohy 10  5
                Zpracování požárně inženýrského návrhu Semestrální projekt 25  15
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce a překlad odborného textu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní