030-0106/01 – Spolehlivost bezpečnostních systémů (SBS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu student získá základní znalosti z teorie spolehlivosti. Pochopí význam hodnocení spolehlivosti bezpečnostních systémů a spolehlivosti lidského činitele ve vazbě člověk-stroj. Dovede analyzovat a hodnotit bezpečnostní systémy z hlediska spolehlivosti a navrhnout vhodná nápravná opatření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy teorie spolehlivosti, číselné charakteristiky spolehlivosti, jejich význam a stanovování. Kategorizace poruch, výpočet spolehlivosti systémů. Požadavky na spolehlivost bezpečnostních systémů, metody zvyšování spolehlivosti. Lidský faktor a jeho spolehlivost, vazba člověk-stroj.

Povinná literatura:

Mykiska, A.: Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. 2. přepracované vydání. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. 206 s. Holub, R., Vintr, Z.: Spolehlivost letadlové techniky (elektronická učebnice). VUT v Brně 2001. Dostupné online: http://lu.fme.vutbr.cz/files/SpolehlivostLetadloveTechniky.pdf Skřehot, P. a kol.: Prevence nehod a havárií. 2. díl: Mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Kapitola 5.3 až 5.5. Praha, VÚBP, v.v.i. 2009. Skřehot, P.: Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýz úkolů. Praha, VÚBP, v.v.i. 2008. ISBN 978-80-86973-22-7. Rausand, Marvin: Reliability of Safety‐Critical Systems: Theory and Applications. John Wiley & Sons 2014. ISBN: 9781118112724. Online ISBN:9781118776353 DOI:10.1002/9781118776353.

Doporučená literatura:

Kotek, L. – Vohralíková, M. Jak zvyšovat spolehlivost lidské obsluhy. In: AUTOMA 5/2008.str. 26-28. Dostupné online: http://automa.cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/37315.pdf ČSN EN 60300-1 ed.2: 2015 Management spolehlivosti – Část 1: Návod pro management a použití ČSN IEC 60300-3-1 Management spolehlivosti – Část 3-1: Pokyn k použití – Techniky analýzy spolehlivosti – Metodický pokyn ČSN EN 62508 Návod pro lidská hlediska spolehlivosti ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) ČSN EN 61025 Analýza stromu poruchových stavů (FTA) ČSN EN 61078:2007 Techniky analýzy spolehlivosti – blokový diagram bezporuchovosti a booleovské metody

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy ve cvičeních, samostatný výpočet spolehlivosti zadaného systému.

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnění podmínek absolvování předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, definice základních pojmů 2. Opravované a neopravované objekty, poruchy, poruchy se společnou příčinou 3. Spolehlivost elementu a systému 4. Ukazatele spolehlivosti 5. Dvoustavové a vícestavové systémy, spolehlivostní modely systému 6. Metody stanovení spolehlivosti 1. část 7. Metody stanovení spolehlivosti 2. část 8. Metody stanovení spolehlivosti 3. část 9. Zvyšování spolehlivosti 10. Základy diagnostiky poruch 11. Ekonomické aspekty spolehlivost 12. Spolehlivost lidského činitele 13. Hodnocení spolehlivosti lidského činitele 14. Shrnutí předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 5
                TEST-1 Písemka 5  0
                TEST-2 Písemka 8  1
                TEST-3 Písemka 10  2
                SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Semestrální projekt 12  2
        Zkouška Zkouška 65 (65) 8 3
                TEST-ZK Písemná zkouška 20  2
                PŘÍKLAD Písemná zkouška 15  2
                ÚSTNÍ_ZK Ústní zkouška 30  4
Rozsah povinné účasti: Minimální účast ve cvičeních 60 %, splnění požadavků pro zápočet (3 testy a semestrální práce).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění požadavků pro udělení zápočtu, účast ve výuce podle schváleného ISP.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní