030-0107/01 – Dimenzování stavebních konstrukcí (DSK)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuIng. Miroslav Mynarz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na hodnocení stavebních konstrukcí podle Eurokodů s orientaci na mezní stav únosnosti. Účelem předmětu je seznámit posluchače s problematikou zatížení, navrhování a dimenzování nosných konstrukcí. Student si osvojí podstatu teorie navrhování a získá komplexní a ucelené informace o problematice posuzování základních prvků železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí. V rámci předmětu má posluchač taktéž možnost si osvojit základní dovednosti práce s profesionálními softwarovými aplikacemi, které se používají v rámci počítačového modelování stavebních konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na posuzování železobetonových, ocelových a dřevěných stavebních konstrukcí podle Eurokodů se zaměřením na mezní stav únosnosti a také na seznámení studentů s profesionálním softwarem určeným pro navrhování stavebních konstrukcí.

Povinná literatura:

Studnička, J., Holický, M.: Ocelové konstrukce 20 - Zatížení staveb, ČVUT Praha, 1998 Procházka, J., Bradáč, J. a kol.: Betonové konstrukce - Příklady navrhování podle Eurocode 2, Procon Praha, 1997 Bradáč, J.: Betonové konstrukce 1. část: Dimenzování prvků betonových konstrukcí, VŠB Ostrava, 1997 Studnička, J., Macháček J.: Ocelové konstrukce 20, ČVUT Praha, 2002 Wald, F.: Prvky ocelových konstrukcí - příklady podle Eurokódů, ČVUT Praha, 2000 Studnička, J., Medřický, V.: Ocelové a dřevěné konstrukce 10, ČVUT Praha, 2001 Kuklík, P., Kuklíková, A.: Dřevěné konstrukce 1, ČVUT Praha, 1999 Handbook 1 - Basis of structural design. Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007, Prague, 2004. Handbook 3 – Actions effects for buildings. Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007, Prague, 2005. Martin, L. H., Purkiss, J.A. Concrete Design to EN 1992, Elsevier, 2006.

Doporučená literatura:

Tichý, M.: Zatížení stavebních konstrukcí, SNTL Praha, 1987 Procházka, J., Krátký, J.: Navrhování betonových konstrukcí podle Eurocode 2, Studnička, J.: Ocelové konstrukce I, ČVUT Praha, 1998ČVUT Praha, 1995 Kuklík, P., Kuklíková, A.: Dřevěné konstrukce 10 - příklady navrhování, ČVUT Praha, 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dosažené odborné znalosti budou ověřeny formou zpracování semestrálního projektu a jeho úspěšným obhájením. Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro zápočet a vykonáním závěrečného testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních a vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zatížení a vlivy prostředí na pozemní stavby. Idealizace působení zatížení zohledněná v normách. Charakteristické hodnoty zatížení. Zatížení stálá, proměnná (užitná). Modelování účinků statického zatížení. Kombinace účinků statického zatížení. Účinky zatížení lokální (na jednotlivé části) a globální (na konstrukci jako celek). 2. Zatížení proměnná (vítr, sníh), mimořádná - informativně. Modelování účinků statického zatížení. Dynamická zatížení - zásady (informativně). 3. Podstata, použití a historie betonu, základy teorie spolehlivosti a mezních stavů. Fyzikální a mechanické vlastnosti betonu, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže. 4. Dimenzování ohýbaných prvků. Deska, trám. 5. Konstrukční zásady vyztužování ohýbaných a převážně tlačených prvků. 6. Interakční diagram. Prvky namáhané mimostředným tlakem s malou a velkou výstředností, vliv vzpěru. 7. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí. Uplatnění ocelových konstrukcí ve stavebnictví. Fyzikální a mechanické vlastnosti ocelí. Technologické vlastnosti ocelí. Druhy ocelí ve stavebnictví. Sortiment prutových a plošných prvků. Základy navrhování a teorie spolehlivosti ocelových konstrukcí. 8. Klasifikace průřezů ocelových konstrukcí. Tažené a tlačené prvky ocelových konstrukcí. Teorie vzpěru. 9. Návrh a posouzení štíhlých průřezů. Prvky namáhané ohybem. 10. Spoje prvků ocelových konstrukcí - svarové, šroubové, třecí. 11. Výhody a nevýhody dřevěných konstrukcí. Uplatnění dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. 12. Tažené a tlačené prvky dřevěných konstrukcí. 13. Prvky namáhané ohybem a kombinací ohybu s osovým tahem či tlakem. 14. Konzultace a kompletace semestrálního projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  15
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní