030-0109/01 – Seminář k diplomové práci (DS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity15
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
CES013 Ing. Tereza Česelská, Ph.D.
DOS235 Ing. Michal Dostál, Ph.D.
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
FIL10 Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.
HAN11 Dr. Ing. Zdeněk Hanuška
HOR084 Ing. Jan Hora
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
KLE0045 Ing. Vít Klečka
KLE106 Ing. Jakub Klezla
HER06 Ing. Lenka Klimková, Ph.D.
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
SOP0022 Ing. Eva Šopíková, Ph.D.
SUD0013 Ing. Izabela Šudrychová, Ph.D.
THO009 Ing. Adam Thomitzek, Ph.D.
TRC009 Ing. Martin Trčka, Ph.D.
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
WIL0007 doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
ZEL06 prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+210
kombinovaná Zápočet 0+190

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Řešení a zpracování diplomové práce v souladu se zadáním a pokyny pro vypracování. Student dokáže pod vedením vedoucího práce komplexně řešit zadané téma diplomové práce a zpracovat diplomovou práci v souladu se zadáním a pokyny pro její vypracování.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

Směrnice děkana FBI_SME_14_002 Pokyny pro zpracování diplomové práce. ČSN ISO 690:2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Literatura podle zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola postupu práce při řešení a zpracování diplomové práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích s vedoucím diplomové práce. Zpracování diplomové práce v souladu se zadáním a pokyny pro vypracování práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Postup při řešení diplomového úkolu a zpracování diplomové práce. Formální požadavky na diplomovou práci. Práce na diplomovém úkolu pod vedením vedoucího diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 3 konzultace s vedoucím práce. Vypracování práce v souladu se zadáním a splńující požadavky vyplývající ze směrnice děkana k závěrečným pracím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění požadavků pro udělení zápočtu, účast ve výuce podle schváleného ISP.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní