030-0110/01 – PBŘ s využitím inženýrských metod (PBŘsIM)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
THO009 Ing. Adam Thomitzek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozšiřuje znalosti získané při navrhování požární bezpečnosti prostřednictvím technických norem a zaměřuje se na praktické aplikace postupů požárně inženýrských metod v rámci zpracování požárně bezpečnostního řešení. Po absolvování předmětu dovede student aplikovat postupy související s oblastí použití odlišného postupu při posuzování staveb a požárního inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět připravuje studenta na praktickou aplikaci metod požárního inženýrství a na postup zapracování výsledků do požárně bezpečnostního řešení stavby.

Povinná literatura:

KUČERA, P. – KAISER, R. Úvod do požárního inženýrství. Edice SPEKTRUM, sv. 52. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-024-1. KUČERA, P. et al. Metodický postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. Edice SPEKTRUM, sv. 56. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-044-9. KUČERA, P. et al. Požární inženýrství - Dynamika požáru. Edice SPEKTRUM, sv. 65. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 978-80-7385-074-6. KUČERA, P. et al. Požární inženýrství – Aktivní prvky požární ochrany. Edice SPEKTRUM, sv. 84. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-136-1. Kodex norem Fire safety Engineering ISO/TR 13387.

Doporučená literatura:

SFPE Engineering Guide to Performance-Based Fire Protection. Quincy : National Fire Protection Association, 2007. ISBN 978-0-877-65789-7. REICHEL, V. Navrhování požární bezpečnosti staveb část I až IV. Edice Zabraňujeme škodám, ČSP, Praha, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dosažené odborné způsobilosti budou ověřeny formou zpracování požárně bezpečnostního řešení se zahrnutím inženýrských metod a jeho úspěšným obhájením.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních a vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativa a požární inženýrství, požární inženýrství v rámci státního požárního dozoru 2. Cíle požární bezpečnosti a kritéria přijatelnosti, předepsané návrhové parametry 3. Návrhový požár, volba vhodných požárních scénářů 4. Podrobné stanovení požárního rizika, vliv požárně bezpečnostních zařízení na požární riziko 5. Průběh tepelného namáhání stavebních konstrukcí 6. Evakuace osob 7. Stanovení odstupových vzdáleností podrobnými metodami 8. Podrobné posouzení možnosti požárního zásahu, analýza zdolávání požáru 9. Zapracování výsledků požárně inženýrských metod do požárně bezpečnostního řešení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  11
        Semestrální projekt Semestrální projekt 75  40
Rozsah povinné účasti: aktivní účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní