030-0111/01 – Případové studie-prevence (PSP)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
THO009 Ing. Adam Thomitzek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu si student upevní své praktické zkušenosti při zpracování požárně bezpečnostního řešení u konkrétních typů objektu. Aplikuje přitom znalosti nabyté z předchozích odborných předmětů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Na vybraných typech staveb bude probírán proces zpracování požárně bezpečnostních řešení a jednotlivá navrhovaná opatření požární bezpečnosti.

Povinná literatura:

BRADÁČOVÁ, I.: Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2. vydání. SPBI Ostrava 2010. ISBN 978-80-86111-77-3. BRADÁČOVÁ, I.: Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. SPBI Ostrava 2009. ISBN 978-80-7385-45-6. REICHEL, V. Navrhování požární bezpečnosti staveb část I až IV. Edice Zabraňujeme škodám, ČSP, Praha, 1987. STOLLARD, P. Fire from First Principles - A Design Guide to International Building Fire Safety. Taylor&Francis Group, 2014. ISBN 978-415-83261-8. FITZGERALD, R.W. – MEACHAM, B.J. Fire Performance Analysis for Buildings. John Wiley & Sons Ltd., 2017. ISBN 9781118657096. Kodex norem ČSN 73 08xx a norem souvisejících.

Doporučená literatura:

BENEŠ et al. Požární bezpečnost staveb. Brno: CERM. 2016. ISBN 978-80-7204943-1. POKORNÝ, M. – HEJTMÁNEK, P. Požární bezpečnost staveb (2. Vydání). Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-06394-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dosažené odborné způsobilosti budou ověřeny formou zpracování požárně bezpečnostního řešení konkrétní stavby a jeho úspěšným obhájením.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vícepodlažní administrativní budova 2. Budova zdravotnického zařízení lůžkové péče 3. Rozsáhlý výrobní objekt, řešení technologie 4. Objekt skladu hořlavých hmot 5. Moderní technologie, bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny aj.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  11
        Semestrální projekt Semestrální projekt 75  40
Rozsah povinné účasti: aktivní účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu IME P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní