030-0112/01 – Taktické, operační a strategické řízení (TOaSŘ)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětuIng. Martin Trčka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Trčka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR084 Ing. Jan Hora
TRC009 Ing. Martin Trčka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je u reálné události schopen zvolit taktiku zásahu je schopen určit odpovídající úroveň velení a koordinace, ve vazbě na bezpečnost zasahujících. Student získává návyky a zkušenosti pro rutinní reálnou činnost v záchranných složkách, a dále návyky a zkušenosti pro situace, které jsou v reálném životě málo pravděpodobné, ale není možné je vyloučit.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět umožňuje připravit studenta na mimořádnou událost od „malého“ incidentu až po „katastrofický“ scénář, přičemž prováděné činnosti jsou zakomponovány do scénáře mimořádné události (záchrana osob, hašení, odstraňování nebezpečných látek…). Mimořádná událost je situována v charakteristickém prostředí dle potřeby výcviku (chemický průmysl, obytná zóna ...). Prostředí umožňuje pohyb respondenta v místě mimořádné události se simulací všech dostupných jevů (zranění, požár, úniky látek, výbuchy ...), přičemž je na něj kladen požadavek: - řešit mimořádnou událost, - procvičit konkrétní metodické postupy, - a využívat dostupné lidské zdroje a technické prostředky.

Povinná literatura:

Pokyn GŘ HZS ČR č. 41/2017, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany Konspekty odborné přípravy MV GŘ HZS ČR a jednotek PO Vyhl. č. 247/2001 Sb.,o organizaci a činnosti jednotek PO Vyhl. 328/2001Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému GRIMWOOD, Paul. Euro firefighter. Lindley, Huddersfield, West Yorkshire: Jeremy Mills, 2008. ISBN 978-1-906600-25-9. SVENSSON, Stefan. Fire Ventilation. Karlstad : Swedish Rescue Services Agency, 2005. ISBN 91-7253-279-3. GRIMWOOD, Paul. Flashover & nozzle techniques. Destelbergen : Crisis & Emergency Management Centre, 2002.

Doporučená literatura:

TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-135-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro klasifikovaný zápočet. Ověření znalostí formou testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, bližší požadavky budou specifikovány v rámci výuky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.vysvětlení podstaty předmětu, představení prostředí simulátoru XVR, principy a možnosti výuky v prostředí. 2.Základní ovládací prvky, principy pohybu v prostředí simulátoru XVR, pochopení role studenta; 3.Opakování základních principů plošného pokrytí území kraje jednotkami PO; NV č. 172/2001 Sb., Vyhl. č. 328/2001 Sb. 4.Požáry v přírodním prostředí - travní porost (ZLP v I. st. poplachu) 5.Požáry v přírodním prostředí - požár lesa (ZLP ve III. st. poplachu velení VZ + štáb VZ) 6.požáry v objektu - bytový požár (ZLP v I. st. poplachu) 7.požáry v objektu - požár výškové budovy (ZLP ve III. st. poplachu velení VZ + štáb VZ) 8.požáry v objektu - požár průmyslové haly (ZLP ve III st. poplachu velení VZ + štáb VZ) 9.Požáry technologického zařízení (ZLP ve II-III. st. poplachu) 10.Úniky NL - únik hořlavé kapaliny (I-II.st. poplachu velení VZ) 11.Úniky NL - únik NL do ovzduší ze stacionárního zdroje – koordinace ZLP představitelem veřejné zprávy ve Zvl. St. poplachu 12.Mimořádné události v dopravě - dopravní nehoda (ZLP ve II. st. poplachu) 13.Mimořádné události v dopravě - hromadná dopravní nehoda – KŘ po vyhlášení krizového stavu 14.Povodeň - Evakuace obce – ZLP ve III. st. poplachu velení VZ + štáb VZ

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        test Písemka 100  51 1
Rozsah povinné účasti: Je povinná mnimálně jedna osobní účast na plánované výuce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Jsou povinné minimálně dvě konzultace se studentem. Další požadavky jsou nastaveny dle individuálního studijního plánu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní