030-0113/01 – Případové studie-represe (PStR)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuIng. Martin Trčka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Trčka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR084 Ing. Jan Hora
TRC009 Ing. Martin Trčka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na schopnosti studenta vyjadřovat se k problematice mimořádné události na základě vlastních znalostí získaných v průběhu studia. Tyto schopnosti jsou hodnoceny na základě ústní prezentace reálné mimořádné události.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti zpracují případovou studii, objasní provedení zásahu složkami IZS, poukazují klady a zápory provedeného zásahu vztahující se k taktice nasazení SaP, využití IZS, posuzují zejména rozhodovací proces velitelů a vedoucích složek IZS s ohledem na právní rámec využívaný v ČR.

Povinná literatura:

Zákon č. 133/1985 sb., O požární ochraně Zákon č. 239/2000 sb., O IZS Zákon č. 240/2000sb., Krizový zákon Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) 1272/2008 Zákon č. 224/2015 sb., zákon o prevenci závažných havárií GRIMWOOD, Paul. Euro firefighter. Lindley, Huddersfield, West Yorkshire: Jeremy Mills, 2008. ISBN 978-1-906600-25-9. SVENSSON, Stefan. Fire Ventilation. Karlstad : Swedish Rescue Services Agency, 2005. ISBN 91-7253-279-3. GRIMWOOD, Paul. Flashover & nozzle techniques. Destelbergen : Crisis & Emergency Management Centre, 2002. Vyhl. č. 247/2001sb., o organizaci a činnosti JPO Vyhl. č. 328/2001 sb., o podrobnostech zabezpečení IZS

Doporučená literatura:

Případová studie a metodika pro její sestavení (příloha 112, 7/2008) IZS a PO modul 1, http://www.hzscr.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření studijních znalostí a výsledků bude doloženo zpracováním semestrálního projektu a písemným testem.

E-learning

Další požadavky na studenta

1) zpracování a ústní prezentace případové studie na mimořádnou událost ve III a zvl. st. poplachu se zaměřením na rozhodovací proces VZ, činnost štábu VZ, krizových štábů a dalších orgánů kraje nebo obce s rozšířenou působností 2) zpracování a přednáška na zadané téma z oblasti legislativy ČR a HZS ČR.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky předmětu jsou strukturovány do okruhů vytýčených vybranými právními předpisy a normativními požadavky. Cílem přednášek není kompletní náplň právního předpisu, ale jsou zaměřeny na výběr skutečností a údajů souvisejících s nutným obsahem znalostí velitele zásahu. 1) Význam a obsah případové studie, postup zpracování 2) Z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; Z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, (PBŘ pro UR, SP, sloučené stavební řízení) 3) Vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (výkon SPD); ČSN 730804, ČSN 730802 Vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO; SIAŘ 16/2017 (opěrné body, předurčenost) 4) Z. č. 239/2000 Sb., o IZS; PO – 1590/IZS – 2003 prev. záchr. Likvid. obn. práce 5) Vyhl. č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS; SIAŘ 15/2006 6) Z. č. 240/2000 Sb., krizový zákon; SIAŘ 43/2012 (dostupnost funkcionářů) + změna 24/2016 7) Z. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy; Směrnice pro haš. Les. Pož. LT; SIAŘ 56/2013 8) Z. č. 110/1998 o bezpečnosti ČR; NV č. 172/2001 Sb., druhy dokumentace PO krajů a obcí, jejich obsah a vedení; SIAŘ 10/2016 Zásady strategické úrovně řízení 9) SIAŘ 46/2013 (ZPP) + změna 49/2014; SIAŘ 52/2016 hlášení závaž. MU a KS 10) Z. č. 320/2015 Sb., o HZS; Z. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 11) Z. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií; SIAŘ 35/2017 min. požadavky na posuzování rizik vzniku závažné havárie 13) Metodický návod k vypracování DZP, ČSN 730873 analýza zdolávání požáru, 14) Metodika zřizování JSDH; SIAŘ 13/2016 zapojení ČR do mezinár. záchranných operací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        případová studie Semestrální projekt 80  40 1
        test Písemka 20  11 1
Rozsah povinné účasti: je povinná účast 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Jsou povinné minimálně dvě konzultace se studentem. Další požadavky jsou nastaveny dle individuálního studijního plánu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Praha 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu SRZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní