030-0115/01 – Odolnost stavebních konstrukcí (OSK)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuIng. Eva Šopíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Šopíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
SOP0022 Ing. Eva Šopíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje se základy řešení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle evropských návrhových norem Eurokódů. Absolvování předmětu umožní studentům hodnotit požární odolnost stavebních konstrukcí výpočtem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student v předmětu získá základní orientaci při návrhu požární odolnosti stavebních konstrukcí výpočtem, tj. pomocí evropských návrhových norem Eurokódů.

Povinná literatura:

KUČERA P., ČESELSKÁ T., MATEČKOVÁ P.: Požární odolnost stavebních konstrukcí. SPBI Ostrava. 2010. ISBN: 978-80-7385-094-4. WALD a kol.: Zvýšení spolehlivosti stavebních nosných konstrukcí výpočtem požární odolnosti podle evropských norem, ČVUT Praha, Praha 2002. ISBN 80-01-03157-8 BRADÁČOVÁ I. a kol.: Stavby a jejich požární bezpečnost, ČKAIT, Praha 1999. ISBN 80-902697-2-9.

Doporučená literatura:

BUCHANAN, A.H. – ABU, A.K. Structural Design for Fire Safety (2nd Edition). John Wiley & Sons, 2017, ISBN 978-0470972892. PURKISS, J.A. – LI, L. Fire Safety Engineering – Design of Structures (3rd Edition). CRC Press, 2013. ISBN 978-1-4665-8548-5. Eurokódy 1 až 6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dosažené odborné znalosti budou ověřeny formou zpracování semestrálního projektu a jeho úspěšným obhájením. Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro zápočet a vykonáním ústní závěrečné zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních a vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Požární odolnost stavebních konstrukcí 2. Metody posuzování a zatížení konstrukcí namáhaných požárem 3. Teplotní analýza požárního úseku. Nominální a parametrické teplotní křivky 4. Společné zásady navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru 5. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Vlastnosti materiálů. Navrhování s využitím tabulkových hodnot. Výpočtové metody. Zjednodušená metoda výpočtu. 6. Navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru. Vlastnosti materiálu. Výpočtové metody. Jednoduché výpočtové modely. 7. Navrhování ocelobetonových konstrukcí na účinky požáru. Vlastnosti materiálů. Konstrukční uspořádání spřažených ocelobetonových konstrukcí. Navrhování s využitím tabulkových hodnot. Modely výpočtu. Zjednodušený výpočtový model. 8. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Základní požadavky. Vlastnosti materiálu. Metody výpočtu. Metoda účinného průřezu. Další pokyny pro návrh a konstrukční uspořádání. 9. Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. Tabulkové hodnoty. Zjednodušený postup výpočtu. 10. Požární odolnost novodobých stavebních konstrukcí 11. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Maximálně 2 omluvené neúčasti na výuce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Jsou povinné minimálně dvě konzultace se studentem. Další požadavky jsou nastaveny dle individuálního studijního plánu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní