030-0116/01 – Projektování v PO (PvPO)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEB20 Ing. Petr Bebčák, Ph.D.
KLE106 Ing. Jakub Klezla
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení odborných znalostí a dovedností v kolektivní práci při zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby, včetně návrhu požárně bezpečnostních zařízení a opatření s částečným využitím pokročilých nástrojů požárního inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Aplikace znalostí a dovedností odborných předmětů při samotné projektové činnosti v oblasti požární bezpečnosti staveb, získání odborných znalostí v části koordinace projektu a z části s aplikací pokročilých nástrojů požárního inženýrství.

Povinná literatura:

ČSN 730802 , ČSN 730804, Požárně bezpečnostní zařízení EDICE SPBI SPEKTRUM 17 ČSN EN 12 845 DIN 18 232, DIN 18 238-5

Doporučená literatura:

ČSN 730802 , ČSN 730804, Požárně bezpečnostní zařízení EDICE SPBI SPEKTRUM 17 ČSN EN 12 845 DIN 18 232, DIN 18 238-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odborné znalosti budou průběžně ověřovány v rámci cvičení při zpracování požárně bezpečnostního řešení konkrétní stavby. Dosažené odborné způsobilosti budou ověřeny formou zpracování semestrálního projektu a jeho úspěšným obhájením.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty kolektivní práci při zpracování požárně bezpečnostního řešení konkrétní stavby, respektive koordinace jednotlivých profesí v rámci zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby v jednotlivých stupních projektové dokumentace stavby. Předmět je zaměřen také na zpracování projektové dokumentace systémů požárně bezpečnostních zařízení, konkrétně samočinného stabilního hasicího zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla a systému elektrické požární signalizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Konzultace probíhá po dohodě s pedagogem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.