030-0117/01 – Účinky výbuchu na stavby (UVS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuIng. Miroslav Mynarz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výklad a aplikační pravidla navrhování a posuzování stavebních konstrukcí s ohledem na jejich bezpečnost a spolehlivost při zatížení výbuchem. Vnější a vnitřní výbuchy kondenzovaných výbušin, výbuchy oblaku plynů i par a výbuchy prachových disperzí. Základní požadavky na parametry, popisující výbuchové zatížení jako mimořádné zatížení a na charakteristiky stavební konstrukce. Zásady navrhování a posuzování konstrukce při zatížení výbuchem podle teorie mezních stavů. Návrhové situace pro posuzování konstrukce při výbuchu. Stanovení rizika zatížení konstrukce účinky výbuchu. Zásady zjednodušování výpočtu odezvy stavební konstrukce při výbuchovém zatížení, 1D, 2D a 3D modely konstrukce a nejistoty ve stanovení odezvy konstrukce výpočtem. Vlivy nenosných prvků na odolnost konstrukce. Kritéria pro posuzování konstrukce podle přetlaku tlakové vlny od výbuchu. Vlivy doby trvání přetlaku na odolnost konstrukce. Odstupové vzdálenosti pro bezpečné přenesení účinků výbuchu. Požadavky na analýzu a hodnocení odolnosti konstrukce, zatížené výbuchem, podle Eurokódů. Příklady zjednodušeného ověřování odolnosti stavební konstrukce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Pochopení posuzování stavebních konstrukcí s ohledem na jejich bezpečnost a spolehlivost při zatížení výbuchem. Analýza parametrů popisujících výbuchové zatížení. Aplikace teorie mezních stavů při navrhování a posuzování konstrukce při zatížení výbuchem. Návrhové situace pro posuzování konstrukce při výbuchu. Zásady zjednodušování výpočtu odezvy stavební konstrukce při výbuchovém zatížení při aplikaci 1D, 2D 3D modelů konstrukce a ocenění nejistoty ve stanovení odezvy konstrukce výpočtem. Odstupové vzdálenosti pro bezpečné přenesení účinků výbuchu. Požadavky na analýzu a hodnocení odolnosti konstrukce, zatížené výbuchem, podle Eurokódů.

Povinná literatura:

Mynarz, M.: Mimořádná zatížení staveb, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství – edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2015, ISBN 978-80-7385-174-3. Makovička, D., Janovský, B.: Příručka protivýbuchové ochrany staveb, Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2008. ČSN EN 1991-1-7 (73 0035): 2007, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení. Holický M., Marková J.: Zásady navrhování konstrukcí podle ČSN EN 1990, ČKAIT Praha 2007

Doporučená literatura:

Baker, W.E. et al.: Explosion Hazards and Evaluation, Elsevier, Amsterdam, 1983. Kennedy, R. P. et al.: Design and Evakuation Guideliness for Department of Energy Facilities Subjected to Natural Phenomena Hazards. US Department of Energy, Report UCRL-15910, Washington, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dosažené odborné znalosti budou ověřeny formou zpracování semestrálního projektu a jeho úspěšným obhájením. Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro zápočet a vykonáním závěrečného testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních a vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zásady zjednodušování výpočtu odezvy stavební konstrukce při výbuchovém zatížení, 1D, 2D a 3D modely konstrukce a nejistoty ve stanovení odezvy konstrukce výpočtem. 2. Vlivy nenosných prvků na odolnost konstrukce. Kritéria pro posuzování konstrukce podle přetlaku tlakové vlny od výbuchu. Vlivy doby trvání přetlaku na odolnost konstrukce. 3. Odstupové vzdálenosti pro bezpečné přenesení účinků výbuchu. 4. Požadavky na analýzu a hodnocení odolnosti konstrukce, zatížené výbuchem, podle Eurokódů. 5. Příklady zjednodušeného ověřování odolnosti stavební konstrukce. 6. Společné zásady navrhování a modelování stavebních konstrukcí na účinky výbuchu. 7. Úvod do teorie Metody konečných prvků. Seznámení s výpočtovým softwarem, tvorba geometrie vybraných stavebních konstrukcí, zadávání okrajových podmínek a zatížení. 8. Navrhování a posuzování zděných konstrukcí na účinky výbuchu. Ověření odolnosti zděné konstrukce na účinek výbuchového zatížení s aplikací výpočtového softwaru. 9. Navrhování a posuzování betonových konstrukcí na účinky výbuchu. Ověření odolnosti betonové konstrukce na účinek výbuchového zatížení s aplikací výpočtového softwaru. 10. Navrhování a posuzování ocelových konstrukcí na účinky výbuchu. Ověření odolnosti ocelové konstrukce na účinek výbuchového zatížení s aplikací výpočtového softwaru 11. Konzultace a kompletace semestrálního projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování semestrální práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní