030-0118/01 – Modelování havárií – procesy v atmosféře a reaktivních tocích (MH-PART)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Bitala, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
ZEL06 prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student pochopí na základě fundamentálních poznatků o fyzikálních a chemických jevech, jaké procesy se odehrávají v atmosféře a v reaktivních tocích a uvědomí si možnosti modelování takových procesů v podobě havárií. Seznámí se se současnými přístupy pro odpovídající modelování včetně nutných matematických prostředků. V závěru student získá dovednost stanovit požadavky na vytvoření modelu konkrétních chemicky reaktivních toků, především procesů v atmosféře a v plameni.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je orientován na shrnutí základních nutných poznatků o fyzikálních a chemických jevech uplatňujících se při procesech v atmosféře a v plameni (např. při havarijních situacích) a na představení současných přístupů aplikovaných při jejich modelování a diagnostice. Předmět je orientovaný na modelování chemicky reaktivních toků, především procesů v atmosféře a v plameni.

Povinná literatura:

P.W. Atkins. Fyzikálna chémia (6. vyd.). Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. W.J. Moore, přeložili: Č. Černý, A. Schütz: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

Doporučená literatura:

Flagan, R.C.; Seinfeld, J.H. Fundamentals of air pollution engineering. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odborné znalosti budou průběžně ověřovány ve cvičení. Dosažené odborné způsobilosti budou ověřeny formou zpracování semestrálního projektu. Závěrečné ověření studijních výsledků je souhrnem splnění požadavků pro zápočet a vykonáním ústní závěrečné zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti se budou podílet na individuálním nebo skupinovém projektu týkajícím se témat souvisejících s daným předmětem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do atmosférických a spalovacích procesů. 2. Struktura látek a molekulární dynamika. 3. Interakce hmoty a záření. 4. Termodynamika a rovnovážné systémy. 5. Statistická termodynamika a kinetická teorie plynů. 6. Transportní procesy v plynech. 7. Dynamika tekutin a turbulentní proudění. 8. Reakční kinetika. 9. Matematické modelování 10. Matematické modelování procesů v atmosféře a plameni. 11. Fyzikální modelování procesů v atmosféře a v plameni.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  10
        Zkouška Zkouška 65  41 3
Rozsah povinné účasti: Minimální účast na výuce 50%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student musí vypracovat a do zápočtového týdne odevzdat zápočtovou práci zpracovanou z odborné literatury v anglickém jazyce zaměřenou na tématiku studovaného předmětu. Minimální rozsah textové části práce musí být 5 normostran. Formální úprava práce musí odpovídat požadavkům na zpracování bakalářské práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.