030-0119/01 – Nouzové přežití (NP)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti a dílčí dovednosti v oblasti anatomie i fyziologie lidského těla, obrany proti útoku zvířete i člověka, první pomoci, orientace, udržení tepla a přípravy jídla i tekutin k požití v improvizovaných podmínkách středoevropského terénu a klimatu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět má sloužit jako základní kurs pro oblast přežití v nouzové situaci, a to především v mírových podmínkách v prostředí České republiky po dobu 1 – 2 týdnů s minimální nutnou výbavou. Cílem předmětu není nahlížet na problematiku z vojenského hlediska. Posluchač by měl absolvováním předmětu získat základní teoretické i dílčí praktické poznatky a dovednosti z oblasti přežití ve volné přírodě i v městském prostředí.

Povinná literatura:

DRAŠAR, Pavel. Survival. 1. vyd. Ostrava : SPBI, 1997. 110 s. ISBN 80-902001-8-0. KEMLER, Kenneth. Doktor v extrémních podmínkách : hranice života a smrti pohledem sportovního lékaře. 1. vyd. Praha : Nakladatelství BRÁNA, 2005. 272 s. ISBN 80-7243-252-4. DRAKE, G. Peter. Jak přežít v divoké přírodě. 1. vyd. Praha : Svojtka & Co., 2006. 264 s. ISBN 80-7352-282-9. LLEWELIN, Blaire. Příručka přežití. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2009. 96 s. ISBN 978-80-204-1908-8. STILWELL, Alexander. Psychická & fyzická odolnost : příručka speciálních jednotek. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 2007. 192 s. ISBN 978-80-206-0906-9. Mc NAB, Ch.; RABINGER, J. Naučte se chránit sebe, svůj domov a rodinu. 1. vyd. Praha : JAN VAŠUT, 2005. 191 s. ISBN 80-7236-394-8. WISEMAN, J. SAS : Příručka jak přežít. 1. vyd. Praha : Svojtka & Co., 1999. 566 s. ISBN 80-7237-280-7. FIALA, M. Bezpečnost a přežití v mimořádných situacích. ISBN 80-86317-29-3. Mc NAB, Ch. Příprava pro přežití. ISBN 80-7237-721-3. JOHNSON, C. Jak přežít v přírodě. ISBN 80-7237-488-5. CANTERBURY, Dave. Bushcraft 101: a field guide to the art of wilderness survival. Avon, Massachusetts: Adams Media, [2014]. STEWART, Creek. Build the perfect bug out bag: your 72-hour disaster survival kit. Cincinnati, Ohio: Betterway Books, c2012. ISBN 14-403-1874-3.

Doporučená literatura:

DRAŠAR, Pavel. Survival. 1. vyd. Ostrava : SPBI, 1997. 110 s. ISBN 80-902001-8-0. KEMLER, Kenneth. Doktor v extrémních podmínkách : hranice života a smrti pohledem sportovního lékaře. 1. vyd. Praha : Nakladatelství BRÁNA, 2005. 272 s. ISBN 80-7243-252-4. DRAKE, G. Peter. Jak přežít v divoké přírodě. 1. vyd. Praha : Svojtka & Co., 2006. 264 s. ISBN 80-7352-282-9. LLEWELIN, Blaire. Příručka přežití. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2009. 96 s. ISBN 978-80-204-1908-8. STILWELL, Alexander. Psychická & fyzická odolnost : příručka speciálních jednotek. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 2007. 192 s. ISBN 978-80-206-0906-9. Mc NAB, Ch.; RABINGER, J. Naučte se chránit sebe, svůj domov a rodinu. 1. vyd. Praha : JAN VAŠUT, 2005. 191 s. ISBN 80-7236-394-8. WISEMAN, J. SAS : Příručka jak přežít. 1. vyd. Praha : Svojtka & Co., 1999. 566 s. ISBN 80-7237-280-7. FIALA, M. Bezpečnost a přežití v mimořádných situacích. ISBN 80-86317-29-3. Mc NAB, Ch. Příprava pro přežití. ISBN 80-7237-721-3. JOHNSON, C. Jak přežít v přírodě. ISBN 80-7237-488-5. CANTERBURY, Dave. Bushcraft 101: a field guide to the art of wilderness survival. Avon, Massachusetts: Adams Media, [2014]. STEWART, Creek. Build the perfect bug out bag: your 72-hour disaster survival kit. Cincinnati, Ohio: Betterway Books, c2012. ISBN 14-403-1874-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny formou 4 testů a hodnocením vypracované semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student by měl absolvovat 4 testy a vypracovat semestrální práci na téma zadané vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy anatomie lidského těla 2. Fyziologie člověka v extrémních podmínkách 3. Obrana proti útoku zvířete 4. Obrana proti útoku člověka 5. Základy obranné střelby 6. První pomoc 7. Orientace v terénu 8. Zážitkové hry zaměřené na orientaci v terénu 9. Uchování tepla (oheň, nouzové stavby, oblečení) 10. Voda v přírodě a její čištění 11. Jídlo v přírodě a jeho příprava 12. Úloha psychologie pro přežití

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast je povinná pouze na přednáškách i cvičeních s tolerancí 1 omluvené neúčasti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Jsou povinné minimálně dvě konzultace se studentem. Další požadavky jsou nastaveny dle individuálního studijního plánu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní