030-0459/01 – Practical Training – Initial Professional Preparation (PNOP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits0
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Miloš KvarčákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KVA20 doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Praktická příprava na činnost hasiče při zásahu. Výcvik zaměřen na užití technických prostředků a techniky při hašení požárů, práci ve výšce, s vyprošťovací technickou, užití ochranných oděvů a další. Navazuje na teoretickou přípravu v rámci Nástupního odborného výcviku. Předpokladem je získání zdravotního osvědčení k účasti na výcviku.Praxe zakončena zkouškou před odbornou komisí školního pracoviště HZS MV ČR. Nepovinná praxe je součástí Ověřovacího studijního programu pro získání odborné způsobilosti podle § 72 zákona 133/1985 Sb.

Teaching methods

Summary

Practical familiarisation with applications of technical equipment of fire protection

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Praktické seznámení s použití technických prostředků požární ochrany

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner