030-0465/01 – Optional Practical Training – Firefighting Equipment (NPTP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

The student will get fundamental technical training in the manipulation and tactical introduction of technical fire protective equipment.

Compulsory literature:

MOTEJL,V., HOREJŠ,K. Učebnice pro řidiče a opraváře automobilů.Brno:Littera 1998.481 s.ISBN 80-85763-00-1 Vyhláška MV č. 49/2003 Sb. o technických podmínkách požární techniky. Řád strojní služby v požární ochraně. Praha: MV Ř HZS, 1996. 28s. ISBN 80- 902121-2-3

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Nejpoužívanější požární technika v ČR, technicko-taktická data. (CAS- 25, CAS-32 T 148, CAS-32 T 815, CAS-8, DA-12). 2. Informace o dalších vozidlech (KHA,TA,RZA, PPA, PHA, PLHA). 3. Nástavba CAS 25 Liaz. 4. Nástavba CAS 23 T 815. 5. Čerpadlo PS 12. 6. Praktický výcvik s CAS (sání, doprava vody, závady při provozu, nouzový provoz, simulace závad. 7. Praktický výcvik s přenosnými čerpadly. 8. Provádění údržby techniky, odstraňování drobných závad. 9. Taktické zásady při umisťování požární techniky u zásahu, zásady bezpečnosti při práci, Práva a povinnosti strojníka při výjezdu k zásahu. Praktická činnost při likvidaci havárie nebezpečných látek a naplňování letadel. 10. Praktická činnost při likvidaci havárie nebezpečných látek a naplňování letadel. 11. Běžné závady a údržba čerpadel a vývěv používaných u jednotek. 12. Praktické provádění zkoušek čerpadel, praktické předvedení charakteristik čerpadel v závislosti na tlaku a sací výšce přívodního vedení. 13. Běžná údržba – mazání, výměna provozních kapalin, filtry, seřízení brzd. 14. Nouzové dojetí – závady, jež lze v terénu provizorně odstranit (vyřazení oleje, filtru, termostatu, oprava vzduchového potrubí ke spotřebičům mimo brzdy apod.).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner