030-0466/01 – Optional Practical Training – Chemical-Technical Service (CHTS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Practical training is a part of the verification study programme for professional qualification in the area of fire protection intended for university study. The course deals with practical activities in the framework of chemical-technical service.

Compulsory literature:

JULINEK, R. Chemickotechnícká služba hasičského záchranného sboru ČR. I. Protiplynová služba. Učební texty. PRAHA 1999. MV – ředitelství HZS ČR. ISBN 80- 902852-0-12. BUŘIČ,P., FRANC, R. a kol. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. Praha: 2003. 146 s. MV–gen. řed. HZS ČR. Vydání první. ISBN: 80-86640-07-83. Řád chemicko technické služby. Praha: MV Ř HZS, 1996. 20 s. ISBN 80-902121-4-X

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Fyziologie dýchání, dýchání v dýchacím přístroji.Rozdělení prostředků CHTS.Filtrační a hadicové dýchací přístroje.Dechová připojení.Vzduchový dýchací přístroj obecně.Vzduchový dýchací přístroj Saturn.Vzduchové dýchací přístroje určení do používání HZS ČR.Tlakové nádoby.Tlakové lahve. Kompresory pro plnění vzduchových dýchacích přístrojů Star, Trident a Poseidon.Měřící zařízení pro kontroly vzduchových dýchacích přístrojů.Kontrolní měření.Samostatná praxe pří měření.Řád chemicko technické služby.Základy chemie.Detektory plynů a RA.Nebezpečné látky.zásahové a ochranné obleky.Dekontaminace a údržba ochranných obleků.Křísící přístroje.Sorbční materiály a tmely.Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkam záchranné matrace, tunely, plachty.Hasiva a přenosné hasicí přístroje.Pneumatická vyprošťovací a těsnící zařízení.Potápěčská technika.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner