030-0467/01 – State Fire Supervision (SPD)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits0
Subject guarantorIng. Petr Bebčák, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Bebčák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEB20 Ing. Petr Bebčák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s výkonem SPD v praxi.

Teaching methods

Summary

The student will be acquainted with the execution of the state fire inspection with concentration on checking obligations prescribed by fire regulations and with the evaluation of documentation concerning structures and technologies. Moreover, the course will familiarise the student with determining fire causes and checking the preparedness of fire fighting units.

Compulsory literature:

čsn 730802 PBS Nevýrobní objekty ČSN 730804 PBS Výrobní objekty ČSN 730845 PBS Sklady ČSN EN 13 501-1 ČSN EN 13 501-2 ČSN EN 12 845-Sprinklerová hasící zařízení. Navrhování, montáž,údržba. zák. ČNR č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Recommended literature:

Zákon 133/85 Sb. o požární ochraně Vyhl. 23/2008 Sb. Vyhl. 246/2001 Sb.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Seznámení s problematikou PBS v návaznosti předpisů a norem EU Podrobné řešení požární bezpečnosti rozsáhlejších stavebních výrobních objektů za využití výpočtových metod.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner