030-0473/01 – Optional Practical Training – Operational Management II (OŘ II)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits0
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Praktický výcvik v Operačním a informačním středisku HZS ČR zaměřený na vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem.

Teaching methods

Summary

Students will deepen their knowledge and skills from the module Operational Management I and will extend their knowledge by the activity of the operational and information centre of the integrated rescue system, methods of information support of the intervention commander, warning and informing the public.

Compulsory literature:

není stanovena - jedná se o praxi

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Název: P - Společné studium FBI Typ povinnosti: povinný Z L Kód Zkratka Název Ročník Zakončení Rozsah výuky Kredity Jazyk 030-0503/01 UVOD Úvod do studia 1 Za 0+1 2 čeština 114-0340/03 ZTE Základy tržní ekonomiky 1 Zk 2+0 3 čeština 516-0717/01 FYI Fyzika I 1 Za 0+2 1 čeština 541-0065/02 PK Přírodní katastrofy 1 Zk 2+0 2 čeština 617-0001/11 CH Chemie 1 ZaZk 3+2 6 čeština 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština 714-0068/01 MI Matematika I 1 ZaZk 2+4 6 čeština 030-0501/03 TK Technické kreslení 1 KlZap 1+3 5 čeština 040-0503/03 SaZ Stroje a zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština 050-0520/02 BI1 Bezpečnostní informatika I. 1 Zk 2+0 3 čeština 516-0718/01 F II Fyzika II 1 ZaZk 4+2 8 čeština 711-0479/07 ZP Základy práva 1 Za 0+2 3 čeština 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština 714-0069/01 MII Matematika II 1 ZaZk 2+2 5 čeština 714-0085/01 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 2+2 5 čeština

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner