030-0501/01 – Technické kreslení (TK)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Ladislav Jánošík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES013 Ing. Tereza Česelská, Ph.D.
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
NET70 doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
DRG01 Ing. Jana Serafínová, Ph.D.
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí základní pravidla zobrazování ve výkresech pozemních staveb. Musí prakticky prokázat znalost kreslení a značení elementarních stavebních konstrukcí (zdivo, okna, dveře, schodiště, rampy, komínová tělesa atd.), jejich zobrazování v půdorysu, svislém řezu, okótování a popisy. Umí interpretovat základní vědomosti do vypracování půdorysu stavebního objektu a následně i aplikovat na řešení stavební situace objektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti z oblasti stavebního technického kreslení a částečně i z technického kreslení strojního. Podává nutné základy pro čtení technických výkresů. Součástí výuky je tvorba technické dokumentace pomocí grafického systému AutoCAD.

Povinná literatura:

NETOPILOVÁ, M. Stavební konstrukce - zobrazování v projektové dokumentaci. SPBI, Ostrava, 1998, 109 s., ISBN 80-86111-17-2 TOMAN, J. Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II. Pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví. Montanex, Ostrava, 1995, 484 s., ISBN 80-85780-27-5 ČMIEL, F. Počítačová podpora projektování I. – AutoCAD. Regionální centrum celoživotního vzdělávání na VŠB-TU Ostrava, 2008 dostupné z www: <http://fast10.vsb.cz/cmiel/autocad2008/> PLCHOVÁ, A., FOLTA, Z. Grafické systémy I. Tvorba výkresové dokumentace pomocí AtoCADu r.14. VŠB – TU Ostrava, 2000, 60 s., ISBN 80-7078-742-2 PLCHOVÁ, A., FOLTA, Z. Grafické systémy II. Prostorové modelování a vizualizace pomocí AtoCADu r.14. VŠB – TU Ostrava, 2000 FOŘT, P., KLETEČKA, J. Učebnice AutoCAD 2002. Computer Press, 2002

Doporučená literatura:

DOSEDĚL, A. a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví. Sobotáles, Praha, 2004, 242 s., ISBN 80-86817-06-7 OMURA, G. AutoCAD 2002, Grada, 2002 TRUNC, Š., KÁCHA T. Autodesk Architectural Desktop. Názorný průvodce pro verze 2004-2006. Computer Press, 2006, 372 s.,ISBN 80-251-0954-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náležitosti technických výkresů, měřítka, hlavní zásady. Způsoby zobrazování, pravoúhlý průmět. Druhy čar a jejich použití. CAD technologie. Pracovní prostředí AutoCADu. Práce se soubory. Orientace v souřadném systému. Kreslení základních entit. 2. Formáty výkresů, využití plochy výkresu, popisové pole, legendy.Druhy stavebních výkresů a náležitosti nutné pro jejich zpracování. AutoCAD. Hladiny, barvy a typy čar. Informace o objektech ve výkresu. 3. AutoCAD. Editační a konstrukční příkazy objektů. 4. AutoCAD. Zpracování textu. 5. Technické písmo. Výkresy ve stavebnictví a ve strojírenství. Kótování výkresů. Kótování pomocí AutoCADu. 6. Grafické značení stavebních hmot. Současné a dřívější grafické značení stavebních hmot. AutoCAD. Šrafování. 7. Okenní otvory. Půdorysy a svislé řezy různých typů okenních otvorů; kótování. AutoCAD. Bloky. Externí reference. 8. Dveřní otvory. Půdorysy a svislé řezy různých typů dveří; kótování. AutoCAD. Tisk výkresu. Export dat. 9. Komínová tělesa. Půdorysy komínových těles (komínové těleso samostatně stojící, komínové těleso přistavené, komínové těleso vestavěné. AutoCAD. Prostorového modelování ploch a těles. Editace. Vizualizace. 10. Schodiště. Půdorysy schodiště v I., v mezilehlém a v posledním nadzemním podlaží (M 1:50). Architectural Desktop. Kreslení základních 3D entit a jejich editace 11. Situace. Zakreslení objektu v terénu, včetně komunikací a inženýrských sítí (M 1:250). Zásady grafického značení v oblasti požární bezpečnosti staveb a PO obecně - výkresy požární bezpečnosti staveb. Architectural Desktop. Kreslení základních 3D entit a jejich editace. 12. Samostatná tvorba půdorysu části stavebního objektu - půdorys bytu nebo obytného podlaží rodinného domu (schodiště, komínové těleso, okenní a dveřní otvory, označení vstupu, kótování,…) M 1:50. Architectural Desktop. Kreslení základních 3D entit a jejich editace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 64  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 36  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.