030-0501/02 – Technické kreslení (TK)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Ladislav Jánošík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
NET70 doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
DRG01 Ing. Jana Serafínová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí základní pravidla zobrazování ve výkresech pozemních staveb. Musí prakticky prokázat znalost kreslení a značení elementarních stavebních konstrukcí (zdivo, okna, dveře, schodiště, rampy, komínová tělesa atd.), jejich zobrazování v půdorysu, svislém řezu, okótování a popisy. Umí interpretovat základní vědomosti do vypracování půdorysu stavebního objektu a následně i aplikovat na řešení stavební situace objektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti z oblasti stavebního technického kreslení a částečně i z technického kreslení strojního. Podává nutné základy pro čtení technických výkresů. Součástí výuky je tvorba technické dokumentace pomocí grafického systému AutoCAD.

Povinná literatura:

NETOPILOVÁ, M. Stavební konstrukce - zobrazování v projektové dokumentaci. SPBI, Ostrava, 1998, 109 s., ISBN 80-86111-17-2 TOMAN, J. Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II. Pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví. Montanex, Ostrava, 1995, 484 s., ISBN 80-85780-27-5 ČMIEL, F. Počítačová podpora projektování I. – AutoCAD. Regionální centrum celoživotního vzdělávání na VŠB-TU Ostrava, 2008 dostupné z www: <http://fast10.vsb.cz/cmiel/autocad2008/> PLCHOVÁ, A., FOLTA, Z. Grafické systémy I. Tvorba výkresové dokumentace pomocí AtoCADu r.14. VŠB – TU Ostrava, 2000, 60 s., ISBN 80-7078-742-2 PLCHOVÁ, A., FOLTA, Z. Grafické systémy II. Prostorové modelování a vizualizace pomocí AtoCADu r.14. VŠB – TU Ostrava, 2000 FOŘT, P., KLETEČKA, J. Učebnice AutoCAD 2002. Computer Press, 2002

Doporučená literatura:

DOSEDĚL, A. a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví. Sobotáles, Praha, 2004, 242 s., ISBN 80-86817-06-7 OMURA, G. AutoCAD 2002, Grada, 2002 TRUNC, Š., KÁCHA T. Autodesk Architectural Desktop. Názorný průvodce pro verze 2004-2006. Computer Press, 2006, 372 s.,ISBN 80-251-0954-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy znalostí - podle témat přednášek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Dílčí grafické práce - podle témat přednášek.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náležitosti technických výkresů, měřítka, hlavní zásady. 2. Způsoby zobrazování, pravoúhlý průnět. 3. Technické písmo, druhy čar. 4. Druhy stavebních výkresů a náležitosti nutné pro jejich zpracování. 5. Grafické značení stavebních hmot v řezech. 6. Výkresy půdorysů a svislých řezů. 7. Zobrazování výplní stavebních otvorů - půdorysy a svislé řezy okenních otvorů. 8. Kreslení dveří a vrat - půdorysy a svislé řezy. 9. Schodiště a rampy - půdorysné zobrazení. 10. Svislý řez schodištěm (rampou). 11. Komínová tělesa a jejich zobrazování. 12. Schématické zakreslení stropních konstrukcí. 13. Zásady grafického značení z oblasti požární bezpečnosti staveb a PO obecně - výkresy požární bezpečnosti staveb. 14. Samostatná tvorba půdorysu stavebního objektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2009/2010 letní