030-0504/01 – Material Science – Fire-Technical Characteristics (NoMpt)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FIL10 Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.
HER06 Ing. Lenka Klimková, Ph.D.
NET70 doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
DRG01 Ing. Jana Serafínová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Materials used in the construction sector, their production, properties and uses. Fire-technical properties of building materials, possibilities of their positive treatment. Interpretation of properties of building materials in connection with fire safety in structures. Transition to European standards and the expiration of original norms ČSN in the area of fire technical testing.

Teaching methods

Summary

Materials used in the construction sector, their production, properties and uses. Fire-technical properties of building materials, possibilities of their positive treatment. Interpretation of properties of building materials in connection with fire safety in structures. Transition to European standards and the expiration of original norms ČSN in the area of fire technical testing.

Compulsory literature:

Netopilová, M.:Materiály. Stavební materiály. Skriptum SPBI VŠB-TUO,2004, ISBN 80-86634-27-2 Filipi,B.: Nauka o materiálu. Skriptum SPBI VŠB - TUO, 2003,ISBN:80-86634-11-6 Filipi, B.: Plasty. Skriptum SPBI VŠB-TUO, 2003,ISBN: 80-86634-13-2

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Požárně technické vlastnosti tuhých materiálů a jejich stanovení. 2. Přírodní materiály - jejich vlastnosti a možnosti využití 3. Keramické stavební materiály - výroba, vlastnosti, použití pro různé stavební konstrukce i jiné možnosti použití. Požárně technické vlastnosti. 4. Pojiva a maltoviny - druhy, výroby, použití, vliv tepelné zátěže na jejich vlastnosti, uplatnění v PO. 5. Betony - vliv dílčích komponentů na jeho vlastnosti, druhy betonů. Vliv teplotních změn na fyzikální a mechanické vlastnosti, celkové chování různých betonů při požáru či jiné tepelné zátěži. 6. Dřevo a materiály na jeho bázi - skladba, vlastnosti, uplatnění. Tepelná degradace vlastností dřevních materiálů. 7. Materiálová základna protipožární ochrany lignocelulózových materiálů - vlastnosti a mechanizmy působení. Možnosti stanovení účinnosti antipyrénů. 8. Přírodní textilní materiály - druhy a vlastnosti. Požárně technické charakteristiky; možnosti protipožární úpravy. 9. Skelné materiály - druhy, vlastnosti, konkrétní použití. Uplatnění skla v bezpečnostní sféře a především v oblasti požární bezpečnosti staveb. 10. Kovy používané ve stavební praxi - vlastnosti a uplatnění. Změny vlastností při tepelné zátěži. Současná materiálová báze pro úpravu vlastností kovových materiálů a požární odolnosti kovových konstrukcí, např. nátěry, nástřiky, obklady - jejich podstata, mechanizmy působení. 11. Materiály používané pro úpravu požárně technických vlastností - druhy, vlastnosti, mechanizmy působení, současná nabídka na tuzemském trhu. 12. Plastické hmoty a jejich vlastnosti. 13. Evropská normalizace v oblasti požárního zkušebnictví. 14. Implementace evropských standardů do české normalizace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 15  0 3
                Project Project 15  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.