030-0506/04 – Nástupní odborný výcvik (NOV)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity2
Garant předmětuIng. Martin Trčka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Trčka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KVA20 doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
TRC009 Ing. Martin Trčka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1
kombinovaná Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení si základních informací o systému požární ochrany v ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznamuje s normami znalostí pro funkci hasič z hlediska organizace požární ochrany, bezpečnosti práce hasiče, požární prevence, požární taktiky a věcných prostředků požární ochrany

Povinná literatura:

• Bojový řád jednotek požární ochrany • Cvičební řád jednotek požární ochrany • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně • Vyhláška č. 247/2001 Sb.,o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany • Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Doporučená literatura:

Lošák, J.: Technické prostředky požární ochrany I a II, SPBI Spektrum 19, Ostrava 1999. • Kvarčák, M.: Požární taktika v příkladech, edice SPEKTRUM 6, SPBI 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Přítomnost studenta na jednotlivých praktických cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznamuje se základními znalostmi pro funkci hasič z hlediska organizace požární ochrany, bezpečnosti práce hasiče, požární prevence, požární taktiky a věcných prostředků požární ochrany. 1. Používaná terminologie. 2. Bezpečnost práce při zásahu, nebezpečí, přeprava nebezpečných látek, ochrana před nebezpečím. 3. Organizace požární ochrany, řízení požární ochrany, právní předpisy, práva a povinnosti hasiče. 4. Požární prevence, státní požární dozor, požární bezpečnost staveb, dokumentace požární ochrany. 5. Požární taktika, vznik a šíření požáru, hasicí látky a jejich použití při zásahu, stanovení sil a prostředků. 6. Věcné prostředky, parametry vybraných technických prostředků, použití požární techniky a věcných prostředků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku