030-0514/04 – Technické prostředky PO I. (TP I)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Ladislav Jánošík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem studia předmětu je seznámit studenty s funkčními procesy v systému člověk - stroj v agresivním prostředí mimořádné události, hlavní vlivy působící na jejich spolehlivost a životnost. Student by si měl osvojit prezentaci svých schopností, umět obhájit a především srozumitelně vysvětlit navržené postupy a výběr zvolených technických prostředků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět vede studenty k systémovému přístupu ke studiu funkčního procesu použití technických prostředků. Jsou seznámeni s teoretickými základy mechaniky pohybu vozidel. Další část je zaměřena na strukturu opěrných bodů HZS ČR a systémem předurčenosti jednotek PO na speciální záchranné práce. Jsou seznámeni s dislokací těchto opěrných bodů, jejich technickým vybavením a náplni jejich činností při zdolávání speciálních záchranných prací. V další části je probírána spolehlivosti jako dominujícímu faktoru fungování systémů, s ní související provoz, obsluha a údržba technických systémů, zkoušky a vedení dokumentace o technických prostředcích u jednotek HZS ČR. V rámci této části jsou probírány metody výběru technických prostředků u jednotek HZS ČR.

Povinná literatura:

LOŠÁK J. Technické prostředky požární ochrany II. Ostrava: SPBI, 2004, 131 s., ISNB 80-86634-41-8 KOTÍNSKÝ, P., HEJDOVÁ, J. Dekontaminace v požární ochraně. Ostrava, SPBI, 2003, 126 s., ISBN 80-86634-31-0 ŽEMLIČKA, Z. Činnost jednotky PO při zásahu a s přítomností nebezpečných látek. Konspekt 2-02. Požární taktika. BUŘIČ, P., FRANC, R. a kol. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. MV GŘ HZS ČR, Praha, 2003, 146 s., ISBN: 80-86640-07-8 Koncepce činnosti hasičů při práci pod vodní hladinou, MV GŘ HZS, Praha, 2006. Pokyn č. 9 GŘ HZS ČR ze dne 13. 3. 2006, kterým se vydává Řád strojní služby HZS ČR. Pokyn č. 30 GŘ HZS ČR ze dne 22. 12. 2006, kterým se vydává Řád chemické služby HZS ČR. Pokyn č. 16 GŘ HZS ČR ze dne 5. 3.2013, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce.

Doporučená literatura:

Periodika příbuzná oboru (112, Alarm Revue, Rescue report, Fire Engineering, Brandschutz, Drägerheft, Przeglad poźiarniczy, Spravodajca požiarnej ochrany apod.)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a přednesení referátu na zadané téma.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
030-0505 ZTP Základy technických prostředků Doporučená
030-0533 ZATP Záchranářské technické prostředky Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní ustanovení Řádů strojní, technické a chemické služby. Provoz a obsluha technických systémů, zkoušky a vedení dokumentace. Hlavní vlivy působící na provozní spolehlivost a životnost. Aplikace metod rozhodovací analýzy při výběru vhodných technických prostředků. 2. Základy z mechaniky pohybu silničních vozidel. Jízdní odpory, rychlosti vozidla v mezních podmínkách, brzdná dráha. 3. Provádění speciálních záchranných prací - opěrné body HZS ČR. 4. Práce s nebezpečnými látkami. Likvidace havárií nebezpečných látek. Rozšířená detekce nebezpečných látek. 5. Dekontaminace požární techniky a obyvatelstva. Likvidace olejových havárií. 6. Velkoobjemové čerpání vody. Dálková doprava vody hadicemi a čerpání z velkých hloubek. 7. Vyprošťování těžkých vozidel. 8. Speciální požární technika pro likvidaci mimořádné události v tunelech. 9. Záchrana osob ze zřícených budov. Nouzové přežití obyvatelstva. 10. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky. Provádění záchranných prací pomocí vrtulníku. 11. Práce pod vodní hladinou. 12. Exkurze do výrobních podniků. 13. Exkurze na ZÚ Hlučín.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 25  0
                Referát Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní