030-0515/01 – Technické prostředky PO II. (TP II)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Ladislav Jánošík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem studia předmětu je seznámit studenty s funkčními procesy v systému člověk - stroj v agresivním prostředí mimořádné události, hlavní vlivy působící na jejich spolehlivost a životnost. Student by si měl osvojit prezentaci svých schopností, umět obhájit a především srozumitelně vysvětlit navržené postupy a výběr zvolených technických prostředků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět vede studenty k systémovému přístupu ke studiu funkčního procesu použití technických prostředků. Je zde rozebrána skladba technických systémů, ukazatele a jejich vliv na ztráty způsobené mimořádnými událostmi. Nedílnou součásti této části jsou teoretické základy mechaniky pohybu vozidel. Studenti jsou seznámení se strukturou opěrných bodů u HZS ČR a systémem předurčenosti jednotek PO na záchranné práce. Jsou seznámeni s dislokací těchto opěrných bodů, jejich technickým vybavením a náplni jejich činností při zdolávání speciálních záchranných prací. V další části je probírána spolehlivosti jako dominujícímu faktoru fungování systémů a s ní související provoz, obsluha a údržba technických systémů, zkoušky a vedení dokumentace o technických prostředcích u jednotek HZS ČR. V rámci toho jsou zmíněny systémové nástroje a metody výběru technických prostředků u jednotek HZS ČR.

Povinná literatura:

Pokyn č. 27 GŘ HZS ČR ze dne 25.7.2006, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce. Koncepce činnosti hasičů při práci pod vodní hladinou, MV GŘ HZS, Praha, 2006. Koncepce výkonu služby leteckých záchranářů HZS ČR na leteckých základnách Policie České republiky letecké služby, MV GŘ HZS ČR, Praha, 2006.

Doporučená literatura:

ŽEMLIČKA Z. Činnost jednotky PO při zásahu a s přítomností nebezpečných látek. Konspekt 2-02. Požární taktika. BUŘIČ Petr, FRANC Richard. a kol.: Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. MV GŘ HZS ČR, Praha, 2003, 146 s., ISBN: 80-86640-07-8 Pokyn č. 52 GŘ HZS ČR ze dne 22.12.2004, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany. KVARČÁK Miloš, VAVREČKOVÁ Jitka, ŽEMLIČKA Zdeněk. Likvidace ropných havárií. Ostrava: SPBI Spektrum. Sv. 25., 2000, 105 s., ISBN 80-86111-61-X KOTINSKÝ Petr, HEJDOVÁ Jaroslava. Dekontaminace. Ostrava: SPBI Spektrum, Sv. 34., 2003, 126 s., ISBN 80-86634-31-0 BARTLOVÁ Ivana. Nebezpečné látky I., Ostrava: SPBI Spektrum, Sv. 24, 2005, ISBN 80-86634-59-0 ŠENOVSKÝ Michail, BALOG Karol, HANUŠKA Zdeněk, ŠENOVSKÝ Pavel. Nebezpečné látky II., Ostrava: SPBI Spektrum, Sv. 36, 2004, ISBN 80-86634-47-7 PIETSCHMANN, Helmut. Fahrzeugbeschaffung für Feuerwehr und Rettungsdienste. Stuttgart: Kohlhammer-Verlag. 2013. ISBN: 978-3-17-017443-6, 165 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a přednesení referátu na zadané téma.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
030-0514 TP I Technické prostředky PO I. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní struktura a dynamika (chování) technického (biologického) systému. Technické a biologické systémy. Spolehlivost jako dominující faktor systémů. Základní prvky systému řízení spolehlisvosti. Provoz a obsluha technických systémů, zkoušky a vedení dokumentace. Hlavní vlivy působící na provozní spolehlivost a životnost. Základy z mechaniky pohybu silničních vozidel. Jizdní odpory, rychlisti vozidla v mezních podmínkách, brdná dráha. Základní ustanovení Řádu chemické služby. Základní ustanovení Řádu strojní služby. Provádění speciálních záchranných prací - opěrné body HZS ČR. Práce s nebezpečnými látkami. Likvidace havárií nebezpečných látek. Rozšířená detekce nebezpečných látek. Dekontaminace techniky a obyvatelstva. Likvidace olejových havárií. Velkoobjemové čerpání vody. Dálková dopravá vody hadicemi a čerpání z velkých hloubek. Vyprošťování těžkých vozidel. Záchrana osob ze zřícených budov. Nouzové přežití obyvatelstva. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky. Provádění záchranných prací pomocí vrtulníku. Práce pod vodní hladinou.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok