030-0520/03 – Protection of Population II (OOBII)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV50 Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
MAR74 Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Combined Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je podrobná znalost organizačních, materielní, finančních a technických opatření při zabezpečování opatření k ochraně obyvatelstva. Schopnost analýzy objektivních potřeb a jeji aplikace v praxi.

Teaching methods

Summary

This course is a continuation of Civil Protection I course. It deepens the knowledge of tasks and measures of civil protection to the level of their detailed planning, foundations of design and structural designs. It forms the basis for obtaining professional qualifications in the given field.

Compulsory literature:

Zákon č.239/2000Sb. Vyhláška MV ČR č.380/2002Sb. Předpisy pro projektování zvláštních staveb CO Vzorové projekty Předpisy pro provoz,udržbu a používání přístrojů, staveb, materiálu a techniky civilní ochrany.

Recommended literature:

ČSN 739001, ČSN P 739010, ČSN 739050

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Úvod do studia - Systém varování a vyrozumění, jeho technické zabezpečení a provoz - Odborné zabezpečení evakuace - Odborné zabezpečení ukrytí obyvatzelstva a základy projektování zvláštních staveb CO - Zvyšování ochranných vlastností improvizovaných úkrytů - Technické prostředky protipovodňové ochrany - Technické prostředky CO poro záchranné prace - Materiál civilní ochrany - Technické prostředky pro průzkum v civilní ochraně - Tecnické prostředky, jejich konstrukce, údržba, použití a skladování pro zabezpečení individuální ochrany obyvatelstva - Prostředky a technické zabezpečení dekontaminace v civilní ochraně

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner