030-0522/01 – Technical Equipment for Interventions at Height, Safety and Health Protection (TP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantorIng. Richard FrancSubject version guarantorIng. Emil Rucký
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RUC01 Ing. Emil Rucký
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will be familiarised with theory of movement at vertical and sloping surfaces, free and captured falls, methods of anchoring and securing, including practical application presentation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Familiarisation with the history of work at heights and over open depth from the point of view of used methods and means, technical developmant and legislation.

Compulsory literature:

Vojta, Rucký: Osobní ochranné pracovní prostředky. SPBI Spectrum. Pomůcky: Expozice v laboratoři OOPP na FBI

Recommended literature:

Corporate Literature - For technical data and instructions for use.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vypracování semestrální práce a její obhájení ve výuce.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Bezpečná práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Výběr lezců z hlediska fyzických a psychických předpokladů. Specifické problémy řízení v průmyslovém lezectví. Teorie pohybu na svislých a šikmých pracovištích. Kotvení a zajišťování, pádový faktor. Teorie a praxe volných a zachycených pádů. Kyvadlový efekt, bezpečná volná hloubka. Pravděpodobnost a možnosti přežití volného pádu. Základní principy a aspekty vybavování pracovníků a pracovišť osobními ochrannými prostředky proti pádu, slaňovací a záchrannou technikou. Doporučené vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, slaňovací a záchrannou technikou podle základních typů pracovišť. Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, slaňovací a záchranná technika: konstrukce, funkce. Rizika nehod vzniklých nesprávným používáním OOPP proti pádu, slaňovací a záchranné techniky. Pevnostní, funkční a fyziologické zkoušky OOPP proti pádu. Záchranné a speciální služby.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner