030-0523/04 – Zjišťování příčin požárů (ZPP)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Kamil KlarGarant verze předmětuIng. Kamil Klar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA008 Ing. Kamil Klar
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Důraz je kladen na odborné znalosti v souvislosti s činností ZPP na místě požáru a jeho další konání v průběhu šetření příčiny vzniku požáru, včetně zpracování příslušné dokumentace k požáru. Technická stránka související se zjištěním příčiny vzniku požáru, jako je provedení fotodokumentace, odběr vzorků apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Základní orientace pracovníka pro zjištˇování příčin požárů v oblastech pravních znalostí, především zákon o PO, SIAŘ č.9/2003, zákon o přestupcích. Oblast kontaktů a způsob komunikace s ostatními zainteresovanými ve věci požárů.

Povinná literatura:

Zákon č.133/85 Sb., o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Zjišťování příčin požárů, VŠB-TU Ostrava, HGF Ostrava 1997, V. Banasinský, P. Ševěček Učební texty pro studenty VŠB-TU Ostrava, Fakulta FBI, Ostrava 2003, Ing. Ivo Šrom

Doporučená literatura:

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR č. 46/2013 (revize č. 49/2014) Kotlár, M. a kol: Metodika pro činnost inspekcí požární ochrany při zjišťování příčin požárů. Díl I. a II. (MV ČR HSPO, Praha 1985) Požárně technické charakteristiky a technické informace pro potřeby ZPP (MV GŘ HZS ČR - 2015)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracovaní a obhájení semestrálního projektu ve výuce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Příprava typového odborného vyjádření k požáru nebo prezentace požáru se zaměřením na stanovení příčiny jeho vzniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní orientace ZPP v oblastech,rozdělení. 2. Právní oblast. 3. Oblast odborných znalostí. 4. Technická oblast. 5. Oblast osobních kontaktů a způsob komunikace.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku