030-0531/02 – Organizace a řízení (OŘ)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL16 Ing. Libor Foldyna, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Organizační struktura veřejné správy. Organizační struktura krajského úřadu. Organizační struktura obecního úřadu. Organizace a řízení veřejné správy v době organizačního a operačního managementu. Činnost veřejné správy při zdolávání mimořádných událostí. Postavení starosty obce při součinnosti integorvaného záchranného systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámit studenty se strukturou státní správy a samosprávy, se způsoby řízení v době vyhlášených krizových stavů. Orgány krizového řízení - Bezpečnostní rada státu, kraje a obce, Krizové štáby, Povodňová komise, Integrovaný záchranný systém, ..

Povinná literatura:

Šenovský, M., Hanuška, Z. Adamec, V.: Integrovaný záchranný systém,VŠB-TU, FBI, Ostrava,2005 Šenovský, M., Hanuška, Z.: Organizace řízení I. díl, VŠB-TU, FBI, Ostrava, 2003 Šenovský, M., Hanuška, Z.: Organizace řízení II. díl, VŠB-TU, FBI, Ostrava, 2003 Šenovský, M., Adamec, V.: Management záchranných prací III. díl, VŠB-TU, FBI, Ostrava, 2003 - Ústava ČR - ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR ve znění zák. č. 300/2000 Sb. - zákon č. 128/2000 Sb. o obcích - zákon č. 129/2000 Sb. o krajích - zákon č. 234/2006 Sb. změny 128/2000 Sb. a 129/2000 Sb. - zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků - zákon č. 239/2000 Sb. o IZS - zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení - zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy - zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR - zákoník práce

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Ústava ČR - ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnsoti ČR ve znění zák. č. 300/2000 Sb. - zákon č. 128/2000 Sb. o obcích - zákon č. 129/2000 Sb. o krajích - zákon č. 239/2000 Sb. o IZS - zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení - zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy - zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR - struktura HZS - management BOZP

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku