030-0535/02 – Management of Response Actions to Accidents and Catastrophes (LHK)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
SIN05 Ing. Jiří Šindler
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti umí charakterizovat jednotlivé prvky systému odezvy na mimořádné události a vyzby a vztahy mezi nimi, získané znalosti zevšeobecnit a modifikovat na podmínky v praxi.

Teaching methods

Summary

Student získá znalosti z oblasti výskytu mimořádných události, organizace záchranných a likvidačních práci na principu integrovaného záchranného systému a koordinační role orgánů veřejné správy v této oblasti. Dále je výuka rozšířena o poskytnutí informací z oblasti mezinárodní součinnosti při likvidaci následků havárií a katastrof a zásadách přípravy na mimořádné situace.

Compulsory literature:

- Šenovský, M.; Adamec, V.: Základy krizového managementu, SPBI Spektrum, 2001, Ostrava, ISBN: 80-86111- 95-4 - Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, Management záchranných prací, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, ISBN: 80-86634-55-8 - Šenovský, M.; Adamec, V. ; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, ISBN: 80-86634-55-8 - Hanuška, Z.: Organizace jednotek požární ochrany I., Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 1986, ISBN: 80-86111-26-1 - Dokumentace skutečných mimořádných událostí

Recommended literature:

- Protivínský, M.: Zdolávání mimořádných událostí, SPBI 2001, ISBN: 80-86111-94-6 - Bojový řád jednotek požární ochrany, MV-GŘ HZS ČR,

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Mimořádné události a krizové situace 2. Organizace a úrovně řízení při likvidacích havárií a katastrof 3. Zdroje sil a prostředků pro likvidace následků havárií a katastrof 4. Organizace a řízení při likvidacích havárií a katastrof na taktické úrovni řízení 5. Rozhodovací procesy při likvidaci následků havárií a katastrof 6. Případové studie k taktické úrovni řízení 7. Organizace a řízení při likvidacích havárií a katastrof na operační úrovni řízení 8. Organizace a řízení při likvidacích havárií a katastrof na strategické úrovni řízení (IZS) 9. Organizace a řízení při likvidacích havárií a katastrof na strategické úrovni řízení (KŘ) 10. Případové studie ke strategické úrovni řízení 11. Připravenost na likvidace následků havárií a katastrof 12. Mezinárodní součinnost při likvidaci následků havárií a katastrof 13. Případové studie k mezinárodní součinnosti při likvidaci následků havárií a katastrof

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 25  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner