030-0540/02 – Technická měření v BI (TMBI)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětuIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
MIC24 Ing. Dalibor Míček, Ph.D.
VAL619 Ing. Václav Válek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Zápočet 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je porozumění problematice získávání experimentálních dat, zvládnutí samostatného měření základními měřícími metodami pomocí měřících přístrojů a zpracování krátké a výstižné zprávy z měření včetně vyhodnocení.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Seznámení studentů se základní problematikou teorie měření a získáváním experimentálních dat, metrologií, měřicími přístroji a jejich vlastnostmi. Součástí je vyhodnocování výsledků, chyby měření a nejistoty výsledků měření. Pozornost je věnována vysvětlení v současnosti nejpoužívanějším a nejčastěji aplikovaným principům měření a měřidel, bez detailního zaměření se na jejich konkrétní technické provedení. Principy praktického měření geometrických veličin, teploty, tlaku, proudění vzduchu, základních elektrických veličin.

Povinná literatura:

Kopečný J. a kolektiv. Fyzikální měření. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999, 215 s. ISBN 80-7078-655-8 (brož.)

Doporučená literatura:

Brož J. a kolektiv. Základy fyzikálních měření. I. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 669 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Do praktických cvičení v laboratoří chodí student připraven, nosí si přípravu a plášť.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, BOZP 2. Historie a úvod do měření, terminologie 3. Fyzikální veličiny a jednotky a vztah mezi nimi 4. Měření fyzikálních veličin 5. Metody zpracování výsledků měření (chyby měření, nejistoty) 6. Grafické zpracování dat 7. Měřící principy snímačů – klasifikace snímačů, rozdělení snímačů podle principu 8. Měření prostoru a času 9. Měření objemů, stanovení hustoty 10. Měření rychlosti proudění, stanovení průtoku 11. Měření teploty, relativní vlhkosti vzduchu 12. Měření hustoty tepelného toku, emisivita 13. Měření elektrických veličin 14. Kalibrace, metrologie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Seminární práce Jiný typ úlohy 20  10
        Protokoly Laboratorní práce 80  41
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na praktických cvičeních, odevzdání protokolů v požadované kvalitě s relevantními výsledky. Podmínkou udělení zápočtu je sepsání seminární práce k tématu technická měření v rozsahu min 3 strany textu vč. seznamu použité literatury. Pro udělení zápočtu je nutné získat celkem min. 51 bodů (v součtu min 41 bodů za protokoly a min 10 bodů za semestrální práci).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.