030-0541/01 – Přírodní katastrofy a jejich řešení (PKJR)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
KUT080 Ing. Kristýna Kutilová
OND221 Ing. Jan Ondruch
POL18 prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je součástí odborných předmětů zaměřených na získání základních schopností a organizačních dovedností nutných pro úspěšné zvládnutí přírodních krizových situací a způsobů předcházení těchto krizových situací. Seznamuje se základními informacemi o vzniku Země a možností vzniku přírodních katastrof. Rozvíjí schopnosti studentů chápat a definovat základní endogenní a exogenní procesy, klasifikovat a definovat přírodní katastrofy a ovládat základní principy ochrany před přírodními katastrofami.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základním informace o endogenních a exogenních jevech probíhajících na Zemi. Seznamuje s historií přírodních katastrof (případové studie). Zabývá se popisem vzniku zemětřesení a svahových pohybů, základním rozdělením a těchto jevů a s principy ochrany před nimi. Popisuje extrémní meteorologické jevy, povodně a záplavy (včetně mimořádných). Pojednává o zimních klimatických podmínkách - ledové povodně, sněžení, laviny, ledovka. Seznamuje se základními způsoby lokalizace a likvidace lesních a přírodních požárů. Popisuje klimatické změny a krize jimi vyvolané. Řeší vzájemné ovlivňování přírodních a technologických katastrof. Prevence přírodních katastrof, snižování následků a řešení následků přírodních katastrof.

Povinná literatura:

POLEDŇÁK, P. – ORINČÁK, M. (2010): Riešenie prídných krízových situácií. Vysokoškolská učebnice, ŽU Žilina, 2010, ISBN 978-80-554-0339-7 HOFRICHTEROVÁ L. (2003): Nauka o Zemi. VŠB - TU Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, Ostrava, 71s+CD. KELLER,E.A. - DeVECCHIO,D.E.(2011):Natural Hazards: Earths Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes (3rd Edition),ISBN-13:978-0321662644

Doporučená literatura:

MACURA V. et al.(2002). Úprava tokov, Bratislava: Slovenská technická univerzita, upravené 3. vyd., 2002. 272 s.ISBN 80-227-1673-1. Směrnice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnocení a managemente povodňových rizik. KŇAZOVICKÝ, L. (1967). Lavíny. Bratislava: SAV, 1967. Living with risik: a global review of disaster reduction initiatives (2004),UNISDR, 429 p.,ISBN/ISSN: 9211010640 MILAN, L. (2006). Lavíny v horstvách Slovenska. Bratislava: VEDA, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné prověření základních znalostí na cvičeních

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce jako podmínka udělení zápočtu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krizové situace přírodního charakteru 2. Všeobecné poznatky o Zemi 3. Ochrana před povodněmi 4. Vybrané povodňové zabezpečovací práce 5. Svahové pohyby 6. Sněhové laviny 7. Zemětřesení 8. Záchrana osob z demolic a závalů 9. Přírodní požáry 10. Meteorologické jevy 11. Aplikace softvéru v přírodních krizových situacích

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70 (70) 36 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní