030-0542/02 – Communication Systems in Fire Protection (KS-B)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
HAN255 Ing. Ivo Hána
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Combined Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Based on the knowledge’s of line and radio communication systems and understanding of the principles and features of existing communication systems student is able to formulate requirements for their commitment and to plan and organize their effective use in fire protection. He can organize communication services in the area of intervention of fire brigade.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Fundamentals of information theory required for understanding the function and use of communication systems. Familiarisation with line and radio communications system means suitable for fire protection, systems for data transfer. Radio networks to ensure the management of fire-fighting units during their activities, organisation and management of communication operation in fire protection. Emergency calls, operation centres. Telecommunication legislation in the Czech Republic. Global Positioning System.

Compulsory literature:

MV – ředitelství HZS ČR: Řád spojové služby v požární ochraně. Praha, Ř-HZS 1996. Prchal, J.: Teorie pravděpodobnosti ve sdělovací technice. Praha, NADAS 1975. Linhart, E.: Pozemní pohyblivé radiokomunikační služby. Praha, NADAS 1982. Rapant, P.: Úvod do družicových polohových systémů. Ostrava, VŠB-TUO 1997. Zákony a vyhlášky v platném znění: zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a prováděcí vyhlášky, zejména105 a 318/2010 Sb., 238 a 290/2007 Sb., 327/2006 Sb., 155, 161, 162 a 336/2005 Sb. Dvořáček, P.: Radiové spojení v PO. SPBI Ostrava, 2002. ISBN: 80-86634-09-4.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Testy T1 až T3 ve výuce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Passing the tests; project and its defense in relation to the theme of the course.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Communication, radio communication - Basic terms (information, message, signal, radio-communication) - Privacy 2 Radio Networks - The types of radio networks - Modes of operation in the radio networks - Trunked radio system 3 Propagation of radio wave - Electromagnetic spectrum, wavelengths of radio waves - Radio-wave propagation - Radio-communications with moving objects - Radio-communications inside the buildings 4 Analog Radio Systems - Basic principle - Analog Radio Systems in Emergency services 5 Digital Radio Systems - Basic principle - Radio Network TETRAPOL - TETRA Radio Network 6 GSM and Wireless Technology - Basic principle - GPRS, HSCSD - Bluetooth, Wi-Fi 7 Global positioning systems - GPS - GLONASS - Galileo 8 Mobile Geoinformation Technologies - Basic description - Current and potential future use in FP - Practical demonstration 9 Emergency Call Centre - Excursion 10 Presentation of semester work

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100 (100) 51
        TEST-1 Written test 10  0
        TEST-2 Written test 30  0
        TEST-3 Written test 30  5
        SEMESTRÁLNÍ PRÁCE-REFERÁT Project 10  1
        SEMESTRÁLNÍ PRÁCE-RAD.SPOJENÍ Project 10  1
        AKTIVITA Other task type 10  0
        NÁHRADNÍ TERMÍN SPLNĚNÍ ÚKOLU Other task type  
Mandatory attendence parzicipation: 75 % účasti ve cvičení, povinná účast na testech a závěrečné prezentaci.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner